Alexandra Davidsson, som varit Generalsekreterare för Medveten Konsumtion sedan 2016, har valt att lämna sin roll och föreningen. Jennie Grute, styrelsemedlem för Medveten Konsumtion sedan våren 2022, går in som tillförordnad Generalsekreterare för att stötta verksamheten fram tills att en ny ordinarie Generalsekreterare är på plats.

Föreningen Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om konsumtionens effekter på miljön och klimatet. Målet är att fler konsumenter ska bli medvetna cirkulenter. De senaste åren har hållbarhetsfrågan fått allt större spridning i samhället och föreningen Medveten Konsumtion har en viktig roll att spela för att fortsätta sprida kunskap och ge inspiration i form av råd och fakta.

Föreningen har haft en mycket positiv utveckling under Alexandras ledning. Hon har initierat flera lyckade kampanjer som uppbyggnaden av Circular Monday, och inte minst begreppet Cirkulent. Hon har stärkt föreningens varumärkeskännedom och kapacitet.

– Styrelsen vill skicka ett varmt tack till Alexandra för hennes stora engagemang i att stärka och utveckla föreningen under alla de år hon har lett verksamheten. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör inom hållbarhet. Hon har, tillsammans med medarbetarna på kansliet och de många volontärer som engagerar sig i föreningen, bidragit till att hjälpa allt fler konsumenter göra medvetna val. Från föreningen är vi övertygade om att våra vägar åter kommer att mötas i allas vår gemensamma vilja att verka för medveten och hållbar konsumtion. Vi önskar Alexandra hjärtligt lycka till, säger Helena Byman, styrelsemedlem.

Jennie Grute har en bakgrund inom produktdesign med fördjupning inom cirkulär design och återbruk inom butiksinredning. Hon har bland annat arbetat på BRIO och H&M. Hon har en bred kunskap inom kreativa processer med människan i fokus.

– Jag är väldigt glad över att kunna växla upp mitt engagemang i föreningen. Medveten Konsumtion behövs för att fortsätta sprida information och inspiration för att ge konsumenterna en bra kunskapsbas att utgå från för att kunna fatta mer medvetna och hållbara beslut. Jag vill hjälpa föreningen att utöka sitt nätverk och antalet samarbeten för att nå ut och engagera så många som möjligt, säger Jennie Grute.

Alexandra Davidsson avslutar sin anställning i slutet av december och Jennie Grute har gått in på 50 % den 1 oktober.

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld – en värld av cirkulenter. De arbetar för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, och har en expertkunskap inom mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att företag och enskilda konsumenter ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.

STÖD OSS
Tags: