Den 1 september i år infördes en ny energimärkning för belysning i EU som en del av ekodesigndirektivet. Kanske har du redan märkt av i butiker och webbshoppar att den tidigare märkningen A+++ till D har försvunnit och ersatts av en skala enbart bestående av bokstäver, A till G. Färgerna från grönt till rött i märkningen är fortfarande kvar.

En ny energimärkning är en del i ekodesigndirektivet, vilket kom till för att förbättra miljöprestandan ur energiperspektiv hos produkter inom EU. Reglerna i direktivet sätts utifrån ett livscykelperspektiv och hjälper till att ta bort och förbjuda de absolut största energikrävande produkterna.

Just livscykelperspektivet är en viktig del i direktivet då det tidigare till stor del varit användarfasen som varit grunden till ekodesignkrav för en produkt. Det blir nu vanligare att även inkludera och sätta krav på livslängd, miljöutsläpp, återvinning, reparerbarhet och så vidare. Ekodesigndirektivet trädde i kraft 2005 och implementerades i Sverige 2008. Direktivet gäller för alla energianvändande produkter men även för produkter som inte direkt använder energi själva, men är så kallade energirelaterade produkter. Detta kan till exempel vara fönstren på ett hus eller däcken på en bil. Det handlar heller inte enbart om hur lite energi en produkt använder, utan också om dess funktion, och direktivet sätter därför även krav på exempelvis buller, ljudnivå, hur rent en tvättmaskin tvättar och så vidare.

 

Varför ändras skalan?

Anledningen till att skalan ändras är dels för att underlätta för konsumenten att välja energieffektivare produkter då de upplever större skillnad mellan A och B än mellan exempelvis A+++ och A++. Det ska även bli lättare för konsumenten att få information om produkterna. Nytt med energimärkningen är att det finns en QR-kod som konsumenten kan scanna och därigenom få information om produkten från EPREL (European Registry for Energy Labelling). Här måste alla importörer och tillverkare registrera information om de energimärkta produkterna som de distribuerar på EU-marknaden.

Flera produktkategorier inom energiområdet har redan fått en ny energimärkning, så som exempelvis kylskåp, frysar, tvättmaskiner och TV-apparater. Samtidigt finns det en rad produkter kvar på marknaden som fortfarande har den gamla märkningen. Detta betyder att det de två engergimärkningarna kommer finnas parallellt med varandra, och där den nya märkningen kommer införas allt eftersom för de produktkategorier som återstår.

STÖD OSS