På söndag 8 mars är det Internationella Kvinnodagen.

Känner du till bomullproduktionens baksida? På grund av jordbrukets giftiga bekämpningsmedel är det vanligt med cancer och att spädbarn föds funktionsnedsatta. Omsorgen av de sjuka barnen leder till att kvinnor i vissa fall arbetar 200 %. Till följd av det är den psykiska ohälsan hög, exempelvis är självmord vanligt bland kvinnor som arbetar i en bomullsproduktion.

Även här kan vi använda vår konsumentkraft för att ändra riktning på den sociala hållbarheten. För att minska på klädjättarnas massproduktion som slår hårt mot utsatta kvinnor kan vi till exempel använda oss av cirkulärt mode. Om efterfrågan på icke hållbara produkter minskar, ger det en viktig signal till företag.

För att påverka ytterligare uppmanar vi dig att informera en vän om konsumentkraften.

#DINSÖMMERSKA

#KVINNANBAKOM

STÖD OSS