Visste du att Sverige idag endast är självförsörjande på 3 livsmedel? Socker, spannmål och morötter. För 30 år sedan producerade det svenska jordbruket hela 75 PROCENT av det vi åt. I dag är vi desto fler svenskar, men producerar mindre inhemsk mat. Varannan tugga som äts i Sverige idag består av importerade livsmedel.

Men det finns potential till så mycket mer! Sverige är bördigt och här kan odlas många sädesslag, rotfrukter och frukt och grönt på sommaren.

Visste du att du kan hitta flera olika sorter av svenskodlade bönor, linser, och till och med quinoa till försäljning? Till exempel de gamla kulturgrödorna gotlandslins, gråärt, som var basföda i Norden förr i tiden, och lupinböna, för att inte tala om den underskattade bondbönan? Du kan till exempel hitta dessa anrika sorter och fler hos NORDISK RÅVARA samt ett stort sortiment av svenskodlade baljväxter hos GO GREEN.

Många av dessa kulturgrödor som var vanliga förr har konkurrerats ut av de stora dominerande sädesslagen vete och majs men även raps. Sådana stora enformiga odlingar med få sorters grödor i stora mängder (som brukar kallas för monokulturer) är inte bra för den biologiska mångfalden, är känsliga för störningar (såsom torka, översvämningar och andra effekter av klimatförändringar till exempel) och slår ut andra småskaliga sorters grödor då det varken blir lönsamt att konkurrera, men också för att de tar över så stora arealer så att det inte finns plats för att odla annat.

Så vill du slå ett slag för den biologiska mångfalden, ett livskraftigt och motståndskraftigt svenskt jordbruk och samtidigt öka Sveriges självförsörjning av livsmedel så leta efter svenskodlade grödor i butiken och på restaurangen.

Vill du ha fler tips på hur du kan äta mer hållbart? Spana in våra RÅD & TIPS om hållbar konsumtion av livsmedel och vår guide över LIVSMEDELSMÄRKNINGAR. Du kan också läsa mer om livsmedelsmärkningar HÄR.

STÖD OSS