Livsmedel

SOIL ASSOCIATION

Soil Association grundades 1946 i Storbritannien och var först i världen med ett certifieringssystem för ekologisk mat. Utgår från EU:s regelverk för ekologisk produktion, men har strängare kriterier inom vissa områden.   Produkter Livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter   Kriterier Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING Ja, om ingredienserna är 95% ekologiska. Märkningen “Tillverkad med ekologiska ingredienser” visar att minst 70 % av…

DEMETER

Märkningen utförs av Demeterförbundet som är ett internationellt nätverk för biodynamisk odling. För certifiering måste gården första ha ställt om till ekologisk odling. Produkter Livsmedel som bananer, grönsaker, honung, mjölkprodukter, kött och ägg, men även textilier. Kriterier Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING Ja. KRETSLOPPSODLING Varierad växtföljd för att bevara näring i jorden KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL Får inte användas. KONSTGÖDSEL Får inte användas. GENMODIFIERADE…

ÄNGLAMARK

Änglamark är Coop:s egna varumärke för hållbar mat med miljö, hälsa och etik i fokus. Coop Änglamarks livsmedelsprodukter är KRAV-märkta eller har EU:s ekologiska märkning. Flera produkter har även andra märkningar som Svanen, Bra miljöval, Fairtrade, MSC eller Svenskt Ursprung. Coop har även infört en hållbarhets-deklaration som är ett verktyg för att snabbt kunna se hur hållbar en produkt är.…

Ä-MÄRKET

Föreningen Äkta vara har som syfte att underlätta för kunder som vill undvika tillsatser i maten och gynna producenter som framställer ärliga livsmedel. Initiativet tog fart efter Mats-Eric Nilssons böcker om fusket i matbranschen som adresserade tillverkares och butikers budskap att maten är “traditionell”, “hemlagad” och “äkta”, trots att det ofta är en industriprodukt som har flera onaturliga tillsatser. Livsmedelsprodukter som…

UTZ

Ursprungligen “UTZ kapeh” betyder ”god kaffe” på mayaspråket quiché och grundades 2002 i Guatemala. UTZ erbjuder utbildning till bönder i affärsmannaskap för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och en hög och jämn kvalitet på grödorna. Syftet är också att minska påverkan på miljön, minska kostnaderna och att öka avkastningen. Med spårbara produkter producerade med hänsyn till naturen får odlarna…

DET ÖVERKORSADE AXET

Det överkorsade axet är en europeisk märkning på livsmedel som är lämpliga för glutenintoleranta. Svenska Celiakiförbundet har tillsammans med 31 andra europeiska celiakiförbund tagit fram en gemensam och tydlig märkning för produkter som redovisar acceptabla nivåer av gluten. Kriterierna för märkningen regleras av det europeiska samlingsorganet  Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Produkter Livsmedel som t.ex. müsli, glass, skinka och diverse bröd och…

SVENSKT SIGILL KLIMATCERTIFIERAD

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är en märkning för livsmedel och blommor och utgår från den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för naturbeteskött och för arbetsvillkor. De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Produkter Ägg, griskött, grönsaker, fisk och blommor. Kriterier De olika kategorierna har olika kriterier, men…

SVENSK FÅGEL

Svensk Fågel, eller den Gula Pippin, är branschorganisationen Svensk Fågels märkning på kyckling och kalkon som kommer från organisationens medlemsföretag. Märket garanterar en hållbar köttprodukt där kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige och att köttet är fritt från salmonella. Kriterier Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING Nej. KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL Inga krav. KONSTGÖDSEL Inga krav, men gödsel från den egna gården…

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en internationell ideell miljöorganisation med uppdrag att skydda skogen och klimatet, och säkra mänskliga rättigheter och försörjningsmöjligheter för de som är beroende av skogen. Rainforest Alliance arbetar för att man ska hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Certifiering utförs för odlingar och för försäljare. Numera går även UTZ-certifiering under Rainforest…

NYCKELHÅLET

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som är till för att hjälpa konsumenter att hitta hälsosammare livsmedel. Märkningen är oberoende och gratis att använda för företag med produkter som uppfyller kriterierna. Märkningen används även i Norge, Danmark, i Litauen, Makedonien och på Island.   Produkter Färska och frysta grönsaker, färsk fisk, mejerivaror, bröd, oljor, färdigrätter och smörgåsar.  Kriterier Nyckehålsmärkta livsmedel ska uppfylla ett…