Vill du utbilda dig eller vidareutbilda dig inom hållbarhet, miljö och klimat? Ansökningsperioden för utbildningar på universitet och högskolor har börjat. Det är dags att söka.

Vi har listat de svenska universitets- och högskoleutbildningar som har en sådan profil, på både grundnivå och avancerad nivå. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om respektive utbildning på länkarna i texten nedan. Notera att vissa av masterprogrammen har tidigare deadlines för ansökning.

Vill du utbilda dig men inte läsa ett helt program på universitet eller högskola? Vi kör våra populära distansutbildningar KONSUMTION, MILJÖ OCH KLIMAT (8 veckor) och HÅLLBAR MAT (3 veckor) varje vår och höst. Läs mer HÄR

Grundutbildningar universitet och högskola

CIVILINGENJÖR, ENERGI OCH MILJÖ

Civilingenjörsprogram, 5 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Fokus på hållbar utveckling utifrån ett tekniskt och samhälleligt perspektiv.

Email​: ​info@kth.se

Telefonnummer:​ 08-790 60 00

CIVILINGENJÖR, ENERGI OCH MILJÖ

Civilingenjörsprogram, 5 år, Karlstad Universitet
Karlstad

Innehåll: ​Naturvetenskaplig och teknisk utbildning med fokus på energilösningar.
Email​: ​info@kau.se
Telefonnummer: 054-700 10 00

CIVILINGENJÖR I MILJÖ OCH VATTENTEKNIK

Civilingenjörsprogram, 5 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: Miljö utifrån ett tekniskt perspektiv med fokus på vatten.
Email​: ​rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

CIVILINGENJÖR I ENERGI OCH MILJÖ MANAGEMENT

Civilingenjörsprogram, 5 år, Linköpings Universitet
Linköping

Innehåll: Fokus på modernt miljötänkande och management utifrån ett energiperspektiv.
Email​: ​studievagledare.md@liu.se
Telefonnummer: 013-28 11 31

CIVILINGENJÖR I PROCESS OCH KEMITEKNIK

Civilingenjörsprogram, 5 år, Luleå Tekniska Universitet
Luleå

Innehåll: Hållbar teknologi och miljölösningar utifrån ett tekniskt perspektiv.
Email​: ​Lars.Gunneriusson@ltu.se
Telefonnummer: 0920-491832

CIVILINGENJÖR NATURRESURSTEKNIK

Civilingenjörsprogram, 5 år, Luleå Tekniska Universitet
Luleå

Innehåll: Med grund i geovetenskap utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
Email​: ​Glenn.Bark@ltu.se
Telefonnummer: 0920-491039

INDUSTRIELL TEKNIK OCH HÅLLBARHET

Civilingenjörsprogram, 5 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Kunskap i hållbar produktion i industriell tillverkning.
Email​: ​info@kth.se
Telefonnummer:​ 08-790 60 00

EUROPAPROGRAMMET MED INRIKTNING MILJÖVETENSKAP

Kandidatprogram 3 år, Södertörns Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Relation mellan människa och natur samt vilka effekter det har på miljö och hållbar utveckling.
Email​: ​info@sh.se
Telefonnummer:​ 08-608 40 00

MILJÖVETENSKAP

Kandidatprogram, 3 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Naturvetenskaplig utbildning med fokus på miljö och hållbar utveckling.
Email: yvonne.persson@cec.lu.se
Telefonnummer: 046 222 37 82

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

Kandidatprogram, 3 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Utbildning i praktiskt miljöarbete och att minimera och förebygga negativ miljöpåverkan.
Email: yvonne.persson@cec.lu.se
Telefonnummer: 046 222 37 82

SAMHÄLLSPLANERING – URBAN OCH REGIONAL UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Planering och samhällsbyggnad med fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.
Email: sgspl@keg.lu.se
Telefonnummer: 046-222 00 00

NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEMVETENSKAP

Kandidatprogram, 3 år, Lunds Universitet

Lund

Innehåll: Naturvetenskaplig utbildning med fokus på samband mellan människa, natur och hur ekosystem samverkar.
Email: studyadvisor@mail.nateko.lu.se
Telefonnummer: 046 2224026

FOLKHÄLSOSTRATEG FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Gävle högskola
Gävle

Innehåll: ​Relation mellan klimat, folkhälsa och natur.
Email​: ​maria.savela@hig.se
Telefonnummer:​ ​026-64 85 00

MILJÖ OCH SÄKERHET

Kandidatprogram, 3 år, Karlstad Universitet
Karlstad

Innehåll: Risk och skydd av människor, miljö och samhälle i klimatförändringars tid.
Email​: ​​info@kau.se
Telefonnummer: 054-700 10 00

MILJÖVETENSKAP

Kandidatprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: Miljövetenskaplig utbildning med inriktning naturvetenskap.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI: SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Högskoleingenjörsprogram, 3 år, Jönköping University
Jönköping

Innehåll: ​Industriell organisation, ekonomi och hållbarhet.
Email​: press@ju.se
Telefonnummer: ​036-10 10 00

JOURNALISTIK MED SAMHÄLLSSTUDIER, INRIKTNING MÄNNISKA OCH MILJÖ

Kandidatprogram, 3 år, Södertörns Högskola
Stockholm

Innehåll:​ Kunskap i att förklara och rapportera om relationen mellan människa och natur. Email​: ​info@sh.se
Telefonnummer:​ 08-608 40 00

MÅLTIDSEKOLOGPROGRAMMET

Kandidatprogram, 3 år, Örebro Universitet
Örebro

Innehåll:​ Kombinerar miljö och klimat med livsmedel och livsmedelsförsörjning.
Email​: registrator@oru.se
Telefonnummer:​ 019-30 30 00

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

Kandidatprogram, 3 år, Umeå Universitet
Umeå

Innehåll:​ Tvärvetenskaplig utbildning med avstamp i hur miljöförändringar påverkar naturen och människan.
Email​: registrator@umu.se
Telefonnummer:​ 090-786 50 00

BIOLOGI OCH GEOVETENSKAP

Kandidatprogram, 3 år, Umeå Universitet
Umeå

Innehåll:​ Biologisk mångfald, klimat och hur vår planet fungerar.
Email​: registrator@umu.se
Telefonnummer:​ 090-786 50 00

KANDIDATPROGRAM I GEOGRAFI

Kandidatprogram, 3 år, Stockholms Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Sambandet mellan miljö- och samhällsutveckling.
Email: ​elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

EKOENTREPENÖR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Mittuniversitetet
Östersund

Innehåll: ​Lösningsfokuserad tvärvetenskaplig utbildning utifrån ett entreprenörsperspektiv.
Email: kontakt@miun.se
Telefonnummer: 010-142 80 00

EKOINGENJÖR

Kandidatprogram, 3 år, Mittuniversitetet
Östersund

Innehåll: ​Tvärvetenskaplig utbildning med fokus på miljöteknik för ett hållbart samhälle.
Email: kontakt@miun.se
Telefonnummer: 010-142 80 00

EKOTEKNIK

Kandidatprogram, 3 år, Mittuniversitetet
Östersund

Innehåll: ​Miljövetenskap och miljöteknik blandas för förståelse för hur miljöproblem kan förstås och förebyggas.
Email: kontakt@miun.se
Telefonnummer: 010-142 80 00

KANDIDATPROGRAM I GEOVETENSKAP

Kandidatprogram, 3 år, Stockholms Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Läran om vår planet med fokus på klimat och hur olika processer påverkar vårt samhälle.
Email: ​elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

KANDIDATPROGRAM I GLOBAL UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Stockholms Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Global utveckling som berör miljömässiga och sociala aspekter med fokus på utvecklingspolitik.
Email: ​socant@socant.su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

KULTURANALYS MED INRIKTNING HÅLLBAR UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Hållbarhet och hur det kopplas till sociala värderingar. Social- och miljömässig utveckling.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

MILJÖ OCH UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Ger kunskap i natur och samhälle samt ett brett spann av hållbarhetsfrågor. Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

RETORIKKONSULTPROGRAMMET, INRIKTNING POLITISK KOMMUNIKATION OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Kandidatprogram, 3 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Kommunikationsprogram med fokus på hur man samtalar i frågor gällande hållbar utveckling.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Kandidatprogram, 3 år, Jönköping University
Jönlöping

Innehåll: ​Företagsamhet fokus på social och miljömässig utveckling.
Email​: press@ju.se
Telefonnummer: ​036-10 10 00

MILJÖVETENSKAP

Kandidatprogram, 3 år, Linköpings Universitet
Linköping

Innehåll: Tvärvetenskaplig utbildning med brett fokus på de olika dimensionerna av hållbarhet och interaktionen mellan samhälle och natur, med nära till aktuell forskning.
Email: teresia.svensson@liu.se
Telefonnummer: 011-36 32 26

TURISMPROGRAMMET

Kandidatprogram, 3 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Bred utbildning som bland annat innefattar hållbar destination, transporter och IT med möjlighet att själv välja inriktning.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

UTVECKLING OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE

Kandidatprogram, 3 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Berör komplexa samhällsfrågor och utveckling med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

 

Master- och magisterprogram

ENTREPERNÖSKAP, HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

Masterprogram 2 år, Linnéuniversitetet
Kalmar

Innehåll: ​Företagsekonomi, samhällsvetenskap och hållbarhet.
Email: ​info@lnu.se
Telefonnummer: ​0772-28 80 00

HUMANEKOLOGI – KULTUR, MAKT OCH HÅLLBARHET

Masterprogram, 2 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Förståelse för de kulturella orsakerna till miljöproblem och hur vi kan kommunicera kring dessa.
Email: cps@hek.lu.se
Telefonnummer: 046-222 00 00

LEADERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MASTER´S PROGRAMME

Masterprogram, 2 år, Södertörns Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Analytiska verktyg, teorier och metoder för social hållbarhet.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

DATAVETENSKAP MED FOKUS PÅ HÅLLBAR UTVECKLING

Magisterprogram, 1 år, Högskolan Kristianstad
Kristianstad

Innehåll: ​Datavetenskapliga metoder med hållbar utveckling som utgångspunkt.
Email: ​info@hkr.se
Telefonnummer: ​044 250 30 00

INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I EKOTEKNIK OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Masterprogram, 3 år, Mittuniversitetet
Östersund

Innehåll: ​Fördjupad förståelse för naturresursanvändning i ett systemperspektiv.
Email: kontakt@miun.se
Telefonnummer: 010-142 80 00

NORDISKT MASTERPROGRAM I HÅLLBAR PRODUKTION OCH NYTTJANDE AV MARINA BIORESURSER

Masterprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: ​Marinbiologi, produktion och hållbarhet.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

ATMOSFÄRVETENSKAP, KLIMAT OCH EKOSYSTEM

Masterprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: Föroreningar och klimatförändringars effekt på ekosystem och människors hälsa med fokus på globalt klimat.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

EKOTOXIKOLOGI

Masterprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: Tvärvetenskapligt fokus på föroreningar och kemikaliers effekt på ekosystem och människors hälsa.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

MILJÖVETENSKAP

Masterprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: Miljövetenskaplig utbildning med inriktning naturvetenskap.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

Masterprogram, 2 år, Göteborg Universitet
Göteborg

Innehåll: Naturvetenskaplig utbildning med praktisk tillämpning.
Email: ​servicecenter@gu.se
Telefonnummer: ​031-786 0000

TURISM OCH HÅLLBARHET

Masterprogram, 2 år, Linneuniversitetet
Kalmar

Innehåll: ​Turism- och företagsekonomi fokus på hållbarhet.
Email: ​info@lnu.se
Telefonnummer: ​0772-28 80 00

MILJÖVETENSKAP- KEMISKA MILJÖRISKER OCH EKOTOXIKOLOGIi

Masterprogram, 2 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Förståelse för kemiska miljörisker och dess konsekvenser för människor och djur.
Email: yvonne.persson@cec.lu.se
Telefonnummer: 0046 46 222 37 82

HÅLLBART FÖRETAGANDE OCH LEDNING

Magisterprogram, 1 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Företagsamhet fokus på hållbarhet.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Masterprogram, 2 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Hållbara utmaningar och lösningar med turistdestinationer.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING- ENTREPERNÖRSKAP FÖR DESTINATIONSUTVECKLING

Magisterprogram, 2 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Entreprenörskap med fokus på naturbaserade destinationer.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING- HÅLLBARA NATURBASERADE DESTINATIONER

Magisterprogram, 2 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Hållbarhetsperspektiv i besöksnärings-intensiva globala regioner.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING- TILLÄMPAD KULTURARVSPOLITIK

Magisterprogram, 2 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Hållbarhetsperspektiv i besöksnärings-intensiva globala regioner.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

TOURISM STUDIES: MASTER PROGRAMME

Masterprogram, 2 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Fokus på stadsturism med koppling till risker, villkor och hållbarhet.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

ENVIROMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

Masterprogram, 2 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Miljömässig ingenjörskap och hållbar infrastruktur.
Email​: ​info@kth.se
Telefonnummer:​ 08-790 60 00

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING OCH STADSUTFORMNING

Masterprogram, 2 år, KTH
Stockholm

Innehåll: Tvärvetenskaplig planering och samhällsbyggnad med fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.
Email: info@kth.se
Telefonnummer: 08-790 60 00

GLOBALISERING, MILJÖ OCH SOCIALl FÖRÄNDRING

Masterprogram, 2 år, Stockholms Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Globala samhälls- och naturprocess.
Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

HÅLLBAR UTVECKLING

Masterprogram, 2 år, Uppsala Universitet
Uppsala

Innehåll: ​Hållbar utveckling i många aspekter.
Email:​ rektor@uu.se
Telefonnummer: ​018-471 00 00

SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Masterprogram, 2 år, Linköpings Universitet
Linköping

Innehåll: Internationell tvärvetenskaplig utbildning med fokus på lösningar för hållbar utveckling.
Email: ida.ekstrom@liu.se
Telefonnummer: 013-28 27 67

INNOVATIVE SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

Masterprogram, 2 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Energi med fokus på miljömässig och teknisk hållbarhet.
Email​: ​info@kth.se
Telefonnummer:​ 08-790 60 00

KLIMATVETENSKAP

Masterprogram, 2 år, Stockholm Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Överblick av klimat- och miljöförändringar inom tidsskalor och områden. Fokus på framtida utveckling.
Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Masterprogram, 2 år, Stockholm Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Kunskap i praktiskt arbete för en hållbar utveckling, fokus på relationen mellan människa och miljö.
Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

MILJÖVETENSKAP- ATMOSFÄR, BIOGEOKEMI OCH KLIMAT

Masterprogram, 2 år, Stockholm Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Miljöproblem som uppstår genom mänskliga handlingar och hur vi kan identifiera, förstå samt lösa dem.
Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

SOCIAL-EKOLOGISK RESILIENS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Masterprogram, 2 år, Stockholm Universitet
Stockholm

Innehåll: ​Kunskap i komplexa interaktioner mellan sociala och ekologiska aspekter. Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

ENVIROMENTAL SCIENCE

Masterprogram, 2 år, Södertörn Högskola
Stockholm

Innehåll: ​Kombinerar natur- och samhällsvetenskap med fokus på miljö, kommunikation och politik.
Email: ​info@sh.se
Telefonnummer: ​08-608 40 00

POLARA LANDSKAP OCH KVARTÄRA KLIMAT 

Masterprogram, 2 år, Stockholm Universitet
Stockholm

Innehåll:​ Ger kunskap i klimatsystemets funktion och metoder för att lösa miljöproblemen.
Email: ​registrator@su.se
Telefonnummer: ​08-16 20 00

SUSTAINABLE PRODUCTION DEVELOPMENT

Masterprogram, 2 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Industriell hållbar produktion.
Email​: ​info@kth.se
Telefonnummer:​ 08-790 60 00

SUSTAINABLE TECHNOLOGY

Masterprogram, 2 år, KTH
Stockholm

Innehåll: ​Fördjupar sig inom interaktionen mellan teknik, ekonomi och ekologi.
Email​: ​info@kth.se
Telefonnummer:​ 08-790 60 00

MILJÖVETENSKAP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Masterprogram, 2 år, Linnéuniversitetet
Kalmar

Innehåll: ​Fördjupning inom miljö och hållbarhet.
Email:​ info@lnu.se
Telefonnummer: ​0772-28 80 00

SUSTAINABLE COMMUNICATION MASTER

Magisterprogram, 1 år, Jönköping University
Jönköping

Innehåll: ​Kommunikation inom global hållbarhet.
Email​: press@ju.se
Telefonnummer: ​036-10 10 00

ENVIROMENTAL STUDIES AND SUSTAINIBILITY SCIENCE

Masterprogram, 2 år, Lunds Universitet
Lund

Innehåll: Blandning av samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv på de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbarhet.
Email: amanda.elgh@lucsus.lu.se
Telefonnummer: 0046 46 222 04 70

 

STÖD OSS
Tags: