Textilier är en del av vår vardag, men bakom de trendiga eller praktiska produkterna finns ofta en verklighet av utmanande arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Vi lyfter några av de ekonomiska, hälsomässiga och etiska aspekterna som präglar textilindustrin och tipsar om hur vi alla på olika sätt kan göra skillnad. 

Ekonomiska orättvisor

Inom textilindustrin är låga löner fortfarande vanligt förekommande. Fair Action lyfter begreppet “kapplöpning mot botten”, där klädproduktionen hela tiden flyttas till länder med billigare arbetskraft. Det innebär att många arbetare, speciellt i länder med låga produktionskostnader, kämpar för att klara sig på en lön som knappt täcker deras mest grundläggande behov. Även om det pratas om att textilindustrin skapar jobb där det behövs leder det ofta till osäkerhet och ekonomisk oro, särskilt för kvinnor som utgör en stor del av arbetskraften, och därmed ökar ojämlikheten. För många arbetare är kampen för överlevnad en daglig realitet och de ekonomiska orättvisorna kan leda till en nedåtgående spiral av fattigdom. Genom att aktivt stödja initiativ och välja certifieringar som Fairtrade och GOTS (Global Organic Textile Standard), kan vi som konsumenter bland annat bidra till att förbättra arbetsvillkoren inom klädindustrin.

Hälsa och miljöpåverkan

Massproduktionen av textilier innebär ofta långa arbetsdagar och bristfälliga arbetsförhållanden som kan leda till kroniska smärtor och allvarliga sjukdomar för arbetarna. Samtidigt genereras enorma mängder avfall, och kemikalier används i allt från bomullsodling till färgning av kläder. I områden där reningssystem är bristfälliga kan giftiga ämnen riskera att spridas till luft och vatten, vilket i sin tur påverkar både människors hälsa och miljö menar Naturvårdsverket. Samt att den otillräckliga miljölagstiftningen inte bara har lokala utan även globala konsekvenser. Forskningsinstitutet Rise rapporterar om att kemikalier i vissa kläder har upptäckts överskrida EU:s kemikalielagstiftning REACH, vilket potentiellt kan leda till hudallergier hos konsumenter. Med uppförandekoder och lagstiftningar kan förhållandena förbättras, men det är också viktigt att textilföretag tar miljömässigt och socialt ansvar för att minska hälsorisker och klimatpåverkan.

Etik och mänskliga rättigheter

Rapporter om barnarbete, tvångsarbete och exploatering lyfter fram ytterligare utmaningar inom textilindustrin som strider mot principen om människors lika värde och rättigheter. Globalt sett arbetar omkring 160 miljoner barn inom textilindustrin enligt Fairtrade, och tvingas in i osäkra förhållanden och fråntas möjligheten till utbildning och en trygg barndom. Vi hör även om tragiska händelser där en textilfabrik kollapsade och arbetare som riskerar sina liv. Dessutom ser vi hur klädavfall växer till berg runtom i världen och orsakar en rad hälsoproblem och miljöpåverkan. För att möta dessa utmaningar och främja etiska standarder och mänskliga rättigheter arbetar olika föreningar och organisationer aktivt. Vissa textilföretag har också tagit initiativ genom att införa etiska riktlinjer och certifieringssystem för att förbättra arbetsförhållandena. I år rapporterade även Naturvårdsverket om minskad textilkonsumtion i Sverige under 2023. Detta speglar en ökad medvetenhet och samhällens steg mot förändring.

Genom att aktivt stödja intiativ som eftersträvar förändring samt vara medvetna om ursprunget på våra textilier och välja hållbara alternativ, kan vi alla bidra till en positiv utveckling.

Fler tips för hållbara textilval och hur du kan vara en cirkulent:
  • Handla second hand eller byt kläder och textilier med vänner och familj
  • Återanvänd och “upcycla” istället för att köpa nytt
  • Laga trasiga textilier och ge dem en personlig touch med broderier eller mönster
  • Utforska din befintliga garderob eller förråd och testa nya kombinationer du tidigare inte prövat
  • Planera dina inköp noggrant och fundera en extra gång på om du verkligen behöver nytt
  • Stöd lokala småskaliga textilföretag med transparent produktion
  • Välj produkter med miljömärkningar och hållbarhetscertifiering, som Fairtrade-märkt bomull
  • Läs på om företags produktionsmetoder och undvik att handla om det inte finns transparent information
STÖD OSS