Trots att de flesta är medvetna om att vi måste minska vår överkonsumtion så kan det kan vara svårt att motivera sig själv att faktiskt göra de förändringar/justeringar man vet att man borde göra.

Forskning visar på att det endast krävs att 25 % visar vägen för att resten ska följa efter, så kallad social tipping point. Har vi en arbetsplats med 60 personer krävs det alltså bara att 15 av dessa gör en ny grej för att resterande 45 ska haka på. Hur mäktigt?

Beteende och värderingar

Det är inte alltid vi gör som vi tycker. När vi agerar inkonsekvent med våra attityder kan en obehaglig känsla skapas inom oss som en reaktion på vårt eget motstridiga agerande. Då blir det lätt att man hittar argument för att rättfärdiga sitt beteende. I sådana situationer kan det vara bra att fundera på vad det är som faktiskt är viktigt för en själv och fundera på vilka värderingar vi leds av. Vill vi verkligen minska vår klimatpåverkan så är det mest rationella att agera på denna vilja!

Genom att vara medvetna om dessa situationer kan vi undvika liknande dilemman. Att förändra sitt beteende för att leva mer i enlighet med våra attityder, är en kraftfull handling. När vi gör gott, mår vi gott. Dessutom kan vi inspirera och uppmana fler att göra samma sak!

Nå den kritiska massan

Vårt behov att passa in och göra det som vi tror att alla andra gör är alltså väldigt starkt. Detta är någonting vi kan ta till vara på när vi vill leda vägen för fler hållbara vanor. Om vi synliggör våra egna insatser för miljön så har vi en stor chans att komma åt den kritiska massan och därmed åstadkomma en normförändring.

Enligt forskning utförd av det amerikanska energidepartementet har man sett att både elbilar och solceller har en smittande effekt. När arbetsplatser installerar laddningsstationer, så blir anställda 20 gånger mer sannolika att köpa en elbil. Din möjlighet att påverka är alltså större än vad du kanske tror. Så dela med dig av vad du gör!

Bli en cirkulent, här finns tipsen.

Källor: Penn Today “Tipping point for large-scale social change? Just 25 percent”

STÖD OSS