Energimarknaden har verkligen varit på tapeten senaste tiden i och med de höga elpriserna som varit och fler och fler har nog börjat fundera kring sin elkonsumtion. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen åt till bostäder och servicelokaler, därmed är energieffektiviseringen en betydande faktor i den gröna omställningen för att kunna nå FNs 1,5 graders mål. För att nå dit krävs teknikutveckling, innovationer och agerande från våra beslutsfattare. Men vi som konsumenter kan också dra vårt strå till stacken genom att se över energianvändningen i våra hem. Det hjälper både miljön och plånboken!

 

Snabba och enkla åtgärder

Några väldigt snabba och enkla förändringar som vi kan göra redan idag är att byta till energieffektiva lampor, så som LED-lampor. LED-lampor är mycket mer energieffektiva än en vanlig glödlampa, där en glödlampa på 40W motsvarar en LED på runt 6W. Tänk på att släcka lampor och stänga av elektronisk utrustning när du inte använder den – det sparar både på miljön och plånboken.

Vatten förbrukar också energi så här kan vi tänkta på att vädra kläder istället för att tvätta dem. När vi behöver tvätta, se till att tvätta fulla maskiner och på lägre temperaturer. Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna, duscha inte längre än vad du behöver och byt till snålspolande kranar i kök och badrum. Behöver du byta ut någon vitvara i ditt hem, se till att välja en med en bra energimärkning. Vill du veta mer om hur energimärkningen fungerar kan du ta en titt här.

 

Vart kommer din el ifrån?

En av de viktigaste delarna att se över är vilken el du använder och vart den kommer ifrån. Kommer din el från fossila, icke-förnybara källor? Byt till förnybar energi så som sol-, vind-, och vattenkraft och biogas.

Kolla också om din el är ursprungsmärkt. Ursprungsmärkt el bygger på att elproducenten ska kunna garantera ursprunget på den el de säljer. För att kunna göra detta köper producenten ursprungsgarantier (UG) av staten, vilket är ett certifikat som visar hur elen är producerad och dessa ges ut för varje producerad megawattimme. Elproducenten kan sedan sälja garantierna på en öppen marknad till en elleverantör som sedan säljer elen till konsumenten. Syftet med ursprungsmärkningen är att du som konsument ska kunna se varifrån elen kommer och dess miljöpåverkan. Ursprungmärkt el ställer dock inga miljökrav utan garanterar endast elens ursprung.

 

Miljömärkt el

Vill du vara säker på att din el verkligen gör det bästa för miljön ska du välja el som är miljömärkt, och inte endast förnybar. Det finns några olika miljömärkningar på marknaden, där Naturskyddsföreningens Bra Miljöval nog är den mest välkända. Miljömärkt el fokuserar inte enbart på elens ursprung utan även på dess miljöpåverkan, där Bra Miljöval till exempel har som krav att vind- och solkraft ska placeras utanför skyddade naturområden och att biobränsle ska vara 100% FSC-märkt. Alla bolag som får märkningen har noga kontrollerats och följs kontinuerligt upp och utvärderas. Ju fler konsumenter som efterfrågar miljömärkt el ju större är möjligheten att påverka producenter att ställa om sin produktion.

 

Prata med en energirådgivare

Visste du att du har möjlighet till konstnadsfri energirådgivning via din kommun? Energimyndigheten finansierar tillgång till energi- och klimatrådgivare i Sveriges kommuner där du som konsument har möjlighet att få stöd och råd kring din energikonsumtion. En energirådgivare kan bland annat hjälpa dig se över din energianvändning, ge förslag på miljövänliga alternativ, visa för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem, saker att tänka på vid renovering eller nybyggnation. Tjänsten gäller även bostadsrättsföreningar, små och medelstora företag, privata flerbostadshusägare och organisationer och föreningar. Du kan läsa mer på energimyndigheten hemsida eller kontakta din kommun.

STÖD OSS