Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder

Det klassiska svenska ordspråket har använts flitigt genom åren när vädret inte lockat till utomhusaktiviteter. Något att tänka på när vi nu går mot höst och behovet av vind- och vattenavvisande funktionsplagg ökar. Men många funktionsplagg behandlas med PFAS, vilket riskerar att göra de smuts-, eller vattenavvisande plaggen till ”dåliga kläder”. I varje fall ur hälso- och miljösynpunkt.

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. De kallas även per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen. De är framförallt skapade för att fungera som smuts-, fett-, och vattenavvisande. Idag finns det över 4700 olika PFAS-ämnen på marknaden. Förutom till impregnering av funktionskläder används de bland annat i nonstickbeläggningar i stekpannor och köksapparater. PFAS finns också i matförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel, brandsläckare och skidvalla.

Majoriteten av dessa 4700 ämnen är fortfarande inte testade. Kunskapen om hur PFAS påverkar människor och miljö är ännu begränsad. För ett fåtal av dem finns det belägg för att de är skadliga för hälsan. Däribland PFOA och PFOS som misstänks vara cancerframkallande och reproduktionstoxiska. De har därför förbjudits över vissa halter i varor som säljs inom EU.

 

PFAS och hälsa

Även om vissa PFAS-ämnen har visat sig vara skadliga för hälsan är det inte nödvändigtvis så att en vara som innehåller PFAS är direkt farlig för den enskilde konsumenten. Mängden PFAS vi får i oss genom mat och dricksvatten eller när vi använder produkter som innehåller PFAS orsakar inte några akuta hälsoproblem. Men eftersom ämnena lagras länge i kroppen är det trots allt viktigt att minimera mängden PFAS vi utsätter oss för. Det gäller inte minst för att värna om de som arbetar med att producera varor och material som innehåller PFAS samt de som framställer själva PFAS-ämnena. De riskerar att utsättas för högre och skadliga halter av ämnena i samband med tillverkningen.

Tillverkning och användning är två av orsakerna till att PFAS sprids i vår miljö. När ämnena väl hamnat i naturen tar det extremt lång tid innan de bryts ned. PFAS kallas ibland evighetskemikalier på grund av att de är extremt svårnedbrytbara. Vissa av dem bryts inte ned överhuvudtaget och kommer att finnas kvar i naturen i någon form för alltid. Så ju längre vi fortsätter att tillverka och använda material eller produkter som innehåller PFAS, desto större mängd PFAS kommer ut i naturen..

 

Innebär dåligt väder dåliga kläder?

Tillbaka till funktionskläderna då. Innebär dåligt väder att vi tvingas använda dåliga kläder? Inte nödvändigtvis! Studier som genomförts av forskare vid bland annat Stockholms Universitet har visat att det idag finns flera vattenavvisande alternativ för frilufts- och funktionskläder som är bättre för miljön än PFAS. Flera icke-fluorerade ämnen visade sig dessutom ha minst lika bra vattenavvisande egenskaper som fluorkemikalier. Detta tyder på att det är fullt möjligt att ersätta PFAS med mindre skadliga ämnen, i varje fall för vissa material och produkter. I takt med att både företag och konsumenter blir mer medvetna om de miljö- och hälsorisker som förknippas med PFAS tvingas tillverkarna att se bortom de enkla och oftast billigaste lösningarna. Tillverkarna utmanas att istället utveckla alternativ som kan ersätta de ämnen som man på sikt vill fasa  ut.

Samtidigt ökar också kraven på en mer omfattande reglering av PFAS. Så sent som i augusti i år beslutade EU att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. Detta efter ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA. Förhoppningsvis kommer vi framöver att se en ökad ansats för att minska förekomsten av PFAS i såväl produkter och material som i vår miljö.

 

Vilse i begreppsdjungeln? Var frågvis, du har rätt att veta!

PFAS är ett relativt nytt begrepp och vissa företag pratar fortfarande om sina produkter som ”fria från fluorkarboner” eller ”fria från PFC”. Dessa äldre termer inkluderar inte alltid hela ämnesgruppen PFAS och det är därför bra att fråga tillverkaren eller återförsäljaren om produkten verkligen är fri från PFAS.

Detsamma gäller produkter som är märkta ”PFOA-fri”. PFOA är sedan 2020 förbjudet i vissa halter i varor som säljs inom EU. En produkt som är fri från PFOA lever helt enkelt upp till dessa lagkrav. Det är dock ingen garanti för att produkten är fri från andra PFAS-ämnen.

Utnyttja din konsumenträtt!

Du som konsument har rätt att få information om kemikalier i varor och kemiska produkter. När du köper något inom EU har du exempelvis rätt att få veta om det du vill köpa innehåller något särskilt farligt ämne i halter som överstiger 0,1 procent av varans vikt. Detta inkluderar ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Det är företaget som säljer varan som är skyldigt att upplysa dig om detta och du har rätt att få informationen inom 45 dagar efter att frågan inkommit till företaget. Är du osäker på om produkten innehåller PFAS, välj Svanen-märkta produkter eller produkter märkta med Bra Miljöval. Under våra Råd & Fakta sidor kan du läsa mer om kläder

STÖD OSS