Textil

SOIL ASSOCIATION

Soil Association grundades 1946 i Storbritannien och var först i världen med ett certifieringssystem för ekologisk mat. Utgår från EU:s regelverk för ekologisk produktion, men har strängare kriterier inom vissa områden.   Produkter Livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter   Kriterier Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING Ja, om ingredienserna är 95% ekologiska. Märkningen “Tillverkad med ekologiska ingredienser” visar att minst 70 % av…

SVANEN – TEXTIL

Kraven för Svanenmärka textilier, skinn- och läderprodukter täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling. Textilierna ska möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. Kriterierna omfattar även syntetmaterial som polyester och akryl samt användningen av returfibrer. Produkter Textilier, skinn och läder, t.ex. kläder,…

SVALAN

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning på produkter som de rekommenderar ur allergisynpunkt. Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd bedömer produkterna utifrån forskningsresultat, tester och produktinformation och utgår alltid från försiktighetsprincipen, vilket innebär att man inte rekommenderar en produkt om det finns några tveksamheter. Svalanmärkningen håller på att fasas ut till förmån för det nya märkningssystemet Asthma Allergy Nordic som är ett samarbete…

OEKO-TEX 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textilier. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. De har flera certifieringar med olika fokus, t.ex. Oeko-Tex® STeP, Made in green och Responsible business, som täcker aspekterna kemisk hantering, miljöpåverkan, socialt ansvar, samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Produkter Textilier och kläder. Kriterier  Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING…

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar genom hela kedjan. Kedjan innefattar odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. Produkter GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter,…

FAIR WEAR FOUNDATION

Fair Wear Foundation (FWF) är ett flerpartsinitiativ där företag, fackföreningar och organisationer gått samman för att förbättra de anställdas villkor vid produktion av textilier, kläder och skor. Företag kan ansluta sig genom att acceptera och implementera FWF:s arbetsnormer (CoLP) i hela sin leverantörskedja samt vidta åtgärder för att förbättra där det behövs. På så sätt skapar de förändring både hos…

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda. Genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal får odlare och anställda förbättrade ekonomiska villkor. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna. Fairtrade certifierar två typer av organisationer: plantage och kooperativ av småskaliga odlare. Produkter…

EU ECOLABEL – TEXTIL

EU Ecolabel är en Typ 1-märkning vilket betyder den att ser till hela produktionens miljöpåverkan och använder ett livscykelperspektiv när kriterierna tas fram. En produkt som är märkt med EU Ecolabel ska uppnå krav som minskar miljöpåverkan, är producerad av hållbara resurser, och är designad och producerad för att hålla länge. Produkter Det mesta inom kläder, inredning och accessoarer som…

EU ECOLABEL

EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. Det är en Typ 1-märkning vilket innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. Arbetet sker på regeringens uppdrag, men det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen där produkter och varor granskas ur…

BRA MILJÖVAL TEXTIL

Observera att den här märkningen lades ned 2021 därmed kommer inga nya produkter att märkas med den, läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida. Det finns tre kategorier för textil: Fiber och beredning Second hand Re-design Fiber och beredning berör odling av råvara och framställning av plagg, där fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%. Second hand innebär att plagget…