CIR:KU:LENT LOGIN

EU ECOLABEL – TEXTIL

EU Ecolabel är en Typ 1-märkning vilket betyder den att ser till hela produktionens miljöpåverkan och använder ett livscykelperspektiv när kriterierna tas fram. En produkt som är märkt med EU Ecolabel ska uppnå krav som minskar miljöpåverkan, är producerad av hållbara resurser, och är designad och producerad för att hålla länge.

Produkter

Det mesta inom kläder, inredning och accessoarer som är gjort av textilier kan få EU Ecolabel, dock har skor en egen märkning. När det gäller T-shirts, toppar, skjortor, jeans, pyjamas, underkläder och strumpor visar märkningen att produkten består av minst 95% ekologisk bomull.

 

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna när produkten är märkt med ekologiskt (’organic’)
 • Konstgödsel är inte tillåtet när produkten är märkt med ekologiskt (’organic’)
 • GMO är inte tillåtet
 • Utsläpp i luft och vatten från fabrikerna regleras
 • Fabrikerna begränsar vattenanvändningen och minskar föroreningen av vatten
 • Tvättmedel och sköljmedel som används vid tillverkningen måste vara biologiskt nedbrytbart till 95 procent
 • Blekning är tillåten men utan användning av klorin
 • Det finns inga krav på förpackningsmaterialet

Hälsa

 • Hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen är förbjudna om produkten är märkt ekologisk (’organic’)
 • Giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel och GMO är förbjudna över ett visst gränsvärde
 • Ämnen som används vid färgningen måste uppnå ekologisk standard
 • Tryckfärger får inte innehålla skadliga ämnen
 • Kemikalieanvändning i tillverkningen kontrolleras
 • Inga hälsoskadliga ämnen är tillåtna i den färdiga produkten
 • Metoden “sandblasting” som används för att skapa slitna jeans är förbjuden efterom den leder till allvarliga andningsbesvär

Arbetsvillkor

ILO:s standard för arbetsvillkor ska följas

Kvalitet 

Det ställs krav på produktens hållbarhet för att se till så att en produkt håller hög kvalitet längre. Det som granskas då är hur produkten tål slitage, ljus och tvättning, och hur väl den behåller färgen.

Kontroll 

Licensiering och kontroller utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen.

EU Ecolabel textile

Uppdaterad juni 2022

 

Tags: