CIR:KU:LENT LOGIN

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar genom hela kedjan. Kedjan innefattar odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

Produkter

GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Det finns två kategorier: en produkt som bär GOTS-märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber, medan ‘made with organic materials’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Är ej tillåtna
 • KONSTGÖDSEL
  Ej tillåtet.
 • GMO
  Är förbjudet i alla stadier.
 • KEMIKALIER
  Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.
 • VATTENANVÄNDNING
  Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.
 • BLEKNING
  Klorblekning är inte tillåtet.
 • FÖRPACKNINGAR
  Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Papper och kartong i förpackningsmaterial ska vara återvunnet eller certifierat enligt FSC eller PEFC

Hälsa

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel och aromatiska lösningsmedel i tillverkningen.
 • GMO är förbjudet.
 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

Arbetsvillkor

 • ILO:s kärnkonventioner, samt UNGPs och OECDs principer för arbetsförhållanden ska följas, därmed är tvångs- och barnarbete förbjudet.
 • Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsmiljö. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.
 • Man tillämpar levnadslön.

Kvalitet

Det finns krav på slitage-, färg-, tvätt- och ljusbeständighet. 

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65 /17065, NOP och/eller IFOAM accreditation.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Revisionerna sker årligen.

GOTS

Uppdaterad juni 2022

Tags: