Idag slänger vi i Sverige ca 7,5 kg kläder per person och år direkt i hushållssoporna. Av dessa skulle närmare 60 procent kunna återanvändas då kläderna är hela och fullt funktionsdugliga. Detta enligt en studie som SMED (Svenska Miljöemissionsdata) genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket. Och av detta är det en försvinnande liten del som blir till nya textilier.

Cirkulär istället för linjär

Klädproduktionen har länge varit en linjär kedja där plagg, när de tjänat sitt syfte hos konsumenten, gått direkt till avfallshantering och deponerats. För att försöka bryta den linjära kedjan har en unik textilsorteringsanläggning, Siptex, öppnat i Malmö. Det är den enda i sitt slag i världen och kan genom nära infrarött ljus automatiskt sortera textilier efter fiber och färg på en industriell skala. Siptex – Svensk inovationsplattform för textilsortering – sorterar framförall hemtextilier och kläder och har en kapacitet på 24.000 ton textilier per år, vilket motsvarar drygt 30 procent av det som deponeras i Sverige årligen. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med flera svenska varumärken textil och mode.

Textilierna som sorteras och återvinns blir till en helt ny produkt kallad ReFab, Renewable Fabulous Fabric. Efterfrågan på återvunna textilmaterial inom modebranschen har ökat senaste åren, men utbudet har varit lågt. Siptex hoppas nu kunna jämna ut detta gap. Textilierna som kommer till Siptex tas tillvara genom en mekanisk eller kemisk process, där fibrerna återanvänds och blir till ny råvara. Siptex försöker även hitta användningsområden för de restprodukter som ReFab skapar. Textilresterna har bland annat identifierats som välfungerande material för galgar, möbler och kompost. Ambitionen är att kunna återvinna alla fibersorter som finns i ett postkonsumentflöde. Detta blir ett sätt att minska avfallet eftersom mindre nytillverkning behövs och det skapar ett mer cirkulärt flöde inom textil- och modeindustrin. Det kommer även stärka den cirkulära ekonomins position.

Vill du ha tips för hur du kan tänka mer medveten kring din konsumtion av kläder? Läs mer här!

STÖD OSS