CIR:KU:LENT LOGIN

Framtidens konsument är en CIRKULENT

Den 15 mars är Internationella Konsumentdagen och årets tema är “Hållbar Konsument”. Vi tycker att ordet “konsument” är passé. Därför lanserar vi nu det nya ordet “cirkulent”- framtidens konsument. Det räcker inte längre att vara hållbara konsumenter, vi måste bli cirkulenter.

I Almedalen 2019 på VÅRT SEMINARIUM om prylsvinn myntade vi det nya ordet “Cirkulent”. Nu lanserar vi ordet officiellt och satsar på att få med det på årets nyordslista, precis som PRYLSVINN kom med förra året. Gillar du ordet “cirkulent”? Hjälp oss att sprida det genom att prata med vänner, familj och på fikapausen på jobbet om det, samt dela i dina sociala medier så är det större chans att ordet tas in på nyordslistan. Tillsammans gör vi Sverige lite mer cirkulärt!

Det cirkulära är redan här

Vi saknar inte inspiration, inte heller kunskap. Enligt en undersökning gjord av  NATURVÅRDSVERKET har de flesta svenskar koll på att, och hur, våra vanor påverkar klimatet. Det handlar bara om gamla vanor som måste bytas ut mot nya, hållbara. Att ställa om till en cirkulär konsumtion är inte bara nödvändigt, det är enkelt. Bryter vi ned det i sin minsta beståndsdel är det att låna, byta, hyra, dela, laga, och återbruka.

Sedan vi först myntade ordet “cirkulent” förra året används det redan flitigt i media. Några som plockat upp och använder ordet är GO CLIMATE NEUTRAL, som skriver att “bli en cirkulent istället för en konsument. Börja använd delningstjänster som HYGGLO och AIMO” är en av många saker du kan göra för att leva ett mer KLIMATSMART LIV under 2020. Ordet plockades också upp av Amanda Borneke som en höjdpunkt från 2019 i Miljö & Utvecklings ÅRSKRÖNIKA.

Jag har gått från konsument till cirkulent”, säger Amanda Borneke till GP. Tidningen skriver; “Största vinsten för henne utöver bättre hälsa är all tid som frigjorts. Den tid hon tidigare använde för att shoppa, eller leta efter möjliga inköp med både fönstershopping och slötid i köp-appar. Tiden som blivit över använder hon till nya projekt, som att koda sin hemsida och förra året startade hon Hållbarprofil podcast. Även arbetslivet har samma grundtanke. Hon är miljövetare och jobbar som kvalitets- och miljöledare inom byggbranschen.”

Varför måste vi bli cirkulenter?

En nytillverkad mobiltelefon skapar 86 kilo avfall innan den ens nått konsumenten. Forskningen visar tydligt att det finns stora miljövinster med att producera färre produkter, mer hållbara produkter men framförallt att använda de produkter vi redan har längre. Genomsnittsvensken lever som om vi hade 4 jordklot. Samtidigt lever ungefär en miljard människor i extrem fattigdom under det minimum som krävs för en anständig livskvalitet.  För att skydda planeten och ge rättvisa förutsättningar för nuvarande och kommande generationer, måste vi tänka på hur vi producerar och konsumerar varor och tjänster. Det räcker inte längre att vara en hållbar konsument, vi måste bli cirkulenter.

Vad är cirkulär konsumtion?

Cirkulär ekonomi är ett system utan växande sophögar och uppeldade resurser. Det innebär att konsumenten hyr produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt.Den cirkulära ekonomin beräknas frigöra upp till 1 800 MILJARDER EURO  på den europeiska marknaden. Låt oss sätta detta i perspektiv; EUs totala budget för 2019 var 165 miljarder euro. Bara i Sverige slängs varor och material för mer än 40 MILJARDER kronor varje år som skulle kunnat återbrukats. Idag lägger den svenska konsumenten endast knappt 60 KRONOR per år på renovering av hemelektronik, datorer, möbler, skor och hushållsapparater. Det är tydligt att en beteendeförändring mot en mer genomtänkt konsumtion behövs.

Efterfrågan på hållbara produkter ökar – särskilt bland yngre konsumenter. En global studie fann att 81% av de tillfrågade ansåg att företag borde bidra till att förbättra miljön. Vi måste göra hållbar konsumtion till det enkla valet för konsumenterna. Som exempel på detta har vi sett hur musik- och filmindustrin gått från att producera, frakta och sälja mängder med CD och DVD-skivor till att nu erbjuda streamingtjänster genom ett enkelt knapptryck – tack vare internet. Vad blir nästa cirkulära revolution?

Läs mer om förra årets nyord PRYLSVINN här.

STÖD OSS