Avfall & Återvinning

Medelsvensken slänger 430 kg sopor per år. För ett hushåll på fem är det över två ton. Det mesta av det vi slänger hamnar i hushållssoporna och hade kunnat sorteras och återvinnas.

Det kan kännas som att vi använder något, slänger det, och sen försvinner det. Men så är det förstås inte. Någonstans hamnar det, och även om mycket återvinns behövs både energi och andra resurser för att återvinna.