Är du också orolig över de pågående klimatförändringarna och försöker göra omställningar i vardagen, samtidigt som du ibland bara vill ”leva som vanligt” och göra den där efterlängtade flygresan till varmare breddgrader? Vi är många som har fått en ökad medvetenhet om klimatkrisen och nya alarmerade rapporter kommer dagligen om bränder, extremväder och smältande isar så varför gör vi inte mer drastiska förändringar för att ändra vårt beteende?

 

Vad krävs för att ändra våra invanda beteenden?

Klimatpsykologen Frida Hylander skriver för tidning Modern psykologi att förklaringen ligger i att det är flera saker som spelar in – det räcker inte med att vi har kunskapen, det krävs andra saker för att ändra våra invanda beteenden. Ny forskning visar dessutom att information inte alls är avgörande för att agera miljövänligt. I stället verkar det ge högre effekt att prata om vilka ytterligare vinster ett hållbart samhälle skulle ge, tex fler jobb eller ett trevligare samhällsklimat.

En anledning till att vetskapen om klimatförändringarna inte direkt leder till agerande är för att vi på individnivå har svårt att bedöma klimatutvecklingens risker på ett rationellt sätt, menar forskarna. Vi människor har även något som kallas för tillgänglighetsbias, nämligen att vi tolkar saker som vi hör ofta som vanligare och viktigare än saker som det inte pratas mycket om. Så när medierna väl börjar prata mer om klimatkrisen kan nog även det öka vår vilja av att förändra oss.

En annan sak som påverkar våra beteenden är hur den omedelbara omgivningen ser ut, alltså våra sociala normer. Våra hjärnor är utformade på att reagera på det som ligger nära oss i tid och vi har svårare att ta till oss information om konsekvenser och händelser som ligger längre fram i tiden.

 

Skapa en enighet

Så hur gör man då för att komma till bukt med detta? Ett sätt är att tydligare skapa en enighet mellan dina värderingar, identitet, mål och beteenden. Vill du tex äta mer vegetariskt bör du koppla det mot ett mål som är viktigt för dig och som ligger i linje med dina värderingar.

Men blir man då inte olycklig av att göra uppoffringar? Nej, faktiskt inte. En forskargrupp vid Harvard University gjorde en 80 år lång studie om lycka där de kunde konstatera att den viktigaste faktorn för vårt välmående inte var pengar, prylar eller flygresor – utan det handlade om att ha goda och nära relationer och ha möjlighet att spendera tid med dem man älskar och bryr sig om. Man har också hittat ett negativt samband mellan välmående och materialistiska värderingar – alltså att vi mår sämre av att värdesätta materiella ting samtidigt som att dessa också orsakar högre utsläpp.

 

Organisera dig med andra

Så det vi ska satsa på för att bli mer klimatsmarta är att kroka arm med jämlika, jobba tillsammans, påminna om alla positiva effekter omställningen kommer ge och förändra normerna genom att skapa en samstämmighet mellan vad vi gör idag och den riktning vi vill förändra världen mot. Här kommer också tre konkreta steg på vägen:

  1. Koppla samman de förändringar du vill göra med dina värderingar och mål. Skriv ner: Varför är det här viktigt för mig? Vad kommer motivera mig att nå detta mål?
  2. Ta hellre ett större beslut än flera små. Den kan verka svårare men forskare menar att de mest effektiva förändringarna på individnivå får du om du tar ett beslut om att tex äga veganskt, sluta flyga eller inte köpa något nyproducerat.
  3. Organisera dig med andra. För att minska din klimatångest och få fungerande och bestående effektivt i att hantera din ångest så visar forskning på att bäst effekt får vi när vi agerar tillsammans. Gå samman och skapa större möjlighet till kollektiva förändringar. Varför inte bli medlem hos Medveten konsumtion tex?

Du kan läsa mer hos Klimatpsykologerna

STÖD OSS
Tags: