CIR:KU:LENT LOGIN

BSCI

amorfi BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori.

Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna.

Kriterier

Miljöhänsyn

Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden “The BSCI code of conduct ” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.

Arbetsvillkor

  • Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact
  • Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter
  • Det finns regler för arbetares säkerhet och hälsa
  • Minimilön tillämpas, men inte levnadslön
Kontroll

Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

Uppdaterad juni 2022

Tags: