Den 21 april i år infaller Overshoot Day i Sverige, dagen då svenskarna förbrukat sin årsbudget av naturliga resurser. Trenden visar på att jordens resurser förbrukas i allt snabbare takt, vilket har lett till att den ”ekologiska skuldens dag” infaller allt tidigare. Vad innebär detta och hur kan vi ändra på trenden? Vi berättar om vilken effekt hållbar konsumtion och att bli cirkulenter har på Overshoot Day. Vi tipsar dig också om hur du som konsument kan hjälpa till att flytta fram datumet och bidra till en hållbar konsumtion.

Vad är Overshoot Day?

Earth Overshoot Day, den ekologiska skuldens dag, är den dag då mänskligheten förbrukat årets budget av de förnybara resurser som det tar jorden ett helt år att producera. Overshoot Day beräknas både på global nivå – den dag hela världen överstigit planetens resurser – och för individuella länder. Overshoot Day 2024 i Sverige infaller alltså den 21 april och från och med den dagen fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Vi “lånar” med andra ord av kommande generationer.

Hur beräknas Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day beräknas av forskningsinstitutet Global Footprint Network sedan 2006. De beräknar antalet dagar under året som jordens biokapacitet räcker i förhållande till den mänskliga efterfrågan på naturkapital. Resten av året motsvarar global överskjutning, det vill säga efterfrågan som överstiger regenereringen. För att beräkna Earth Overshoot Day divideras planetens biokapacitet (mängden ekologiska resurser som jorden kan generera det året), med mänsklighetens ekologiska fotavtryck (mänsklighetens efterfrågan för det året) och sedan multiplicera den kvoten med 365, antalet dagar på ett år. Beräkningen sträcker sig tillbaka till 1971 då jordens resurser räckte fram till den 25 december, men vår ökade konsumtion har gjort att datumet infaller tidigare och tidigare för varje år.

Overshoot Day sett ur ett större perspektiv

Överutnyttjandet av jordens resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Vi har under alltför lång tid tagit för lite hänsyn till planetens gränser vilket har lett till de stora globala utmaningarna vi står inför idag. Det är nu över 50 år sedan vi först gick över gränsen för jordens årliga resurser och de senaste åren förbrukas resurserna i allt snabbare takt vilket innebär att den ekologiska skuldens dag infaller allt tidigare. Idag lever vi globalt som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och trots en hög miljömedvetenhet lever vi i Sverige som om vi hade 3.27 planeter. I Sverige ser vi inte alltid miljöpåverkan från vår konsumtion eftersom produktionen sker i andra länder, men om resten av världens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle resurserna vara slut nu.

Går det att vända trenden?

Den 21 april i år infaller Overshoot Day i Sverige. År 2023 och 2022 inföll den den 3 april, och år 2021 den 6 april. Jämfört med den globala Earth Overshoot Day som de senaste åren inföll den 2 augusti 2023, den 1 augusti 2022 och den 3 augusti 2021. Vi såg ett trendbrott år 2020 på grund av Coronapendemin då datumet flyttades fram till den 16 augusti, vilket var den största årliga minskningen av globala energirelaterade koldioxidutsläpp sedan andra världskriget. Men sen pandemin fortsätter vi alltså att gå åt fel håll och nu är vi tillbaka på 2019 års nivåer.

“Vårt sätt att leva och konsumera är inte hållbart. Det placerar Sverige på en 15:e plats över de mest resurskrävande länderna i världen. Vi behöver alla ställa om till en mer hållbar och cirkulär konsumtion för att jordens resurser ska räcka. Alla kan vara en del av omställningen genom att minska användningen av naturresurser, el och kemikalier. Agera cirkulärt genom att reducera, återanvända och återvinna” säger Jennie Grute, generalsekreterare på Medveten Konsumtion.

Bli en cirkulent – hjälp till att vända trenden

Vi kan som konsumenter på flera sätt se till att flytta fram denna dag genom våra konsumtionsbeslut och medvetna val. Men också genom att gå över mot att bli cirkulenter – framtidens hållbara konsumenter. En cirkulent är en person som tänker långsiktigt och på kvalitet när det är dags för ett nytt inköp, och någon som ser sig som en användare av en sak under dess livscykel snarare än en ägare.

Om vi som samhälle lyckas flytta fram Overshoot Day med några dagar per år kan vi fortfarande nå målet i Parisavtalet till år 2050. Låt oss hjälpas åt att ställa om vår konsumtion så att vi kan bryta den pågående trenden och flytta fram datumet för Overshoot Day, en global kampanj under hashtagen #MoveTheDate

Overshoot Day har inte alltid existerat och det fanns en tid när jordens resurser räckte till. Vi kan återgå till det genom att värdesätta och använda de resurser vi redan har. Alla kan göra något för miljön och dina val i vardagen har betydelse – hur du bor, vad du handlar, vad du äter och hur du reser.

Saker du kan göra för att #MoveTheDate

Delta i Circular Monday
Måndagen innan Black Friday infaller Circular Monday (tidigare White Monday). Det är motpolen till Black Friday. Ut med slit- och släng, konsumtionshets och köphysteri, och in med den cirkulära ekonomin. Låna, byta, hyra, laga, dela, återbruka. Hur deltar du? Genom att stötta de företag som valt bort Black Friday, och istället väljer att gå ut med cirkulära erbjudanden på Circular Monday. Det kan innebära återbrukat och återvunnet, second hand, delnings- och hyrtjänster, reparationer. Allt som inte är nyproducerat. Hakar du på?

Gör prylsvinnsutmaningen
Prylsvinn är när prylar inte används. Genom att eliminera prylsvinnet kommer vi tillrätta med den miljöpåverkan vår konsumtion innebär. Precis som att matsvinn har gjort oss medvetna om hur mycket mat som slängs så ska prylsvinn göra oss medvetna om hur lite våra saker används. Så delta i #prylsvinnsutmaningen:

  • Jag lovar att
  • låna en sak jag annars tänkt köpa
  • hyra en sak jag annars tänkt köpa
  • sälja en sak jag inte använder
  • ge bort en sak jag inte behöver
  • reparera en sak istället för att slänga den.

Välj tåget framför flyget
Internationella flygningar har fördubblats de senaste 15 åren – och just dessa står för 90 % av svenskarnas flygresor. Om du ska flyga, undvik mellanlandningar, åk hellre mer sällan men stanna borta längre, eller välj resmål som ligger närmre och inte flyger över 8 000 meter för att undvika höghöjdseffekten (som ökar utsläppen). Eller ännu hellre, flyg inte alls! Varför inte ta tåget till nästa resmål, eller göra en #svemester istället?

Investera dina pengar hållbart
Ungefär hälften av energin som produceras i Sverige kommer fortfarande från fossila källor. Ändå är vi bäst i världen. Du kan snabba på den här omställningen genom att placera dina pengar i förnybar energi. Välj försäkrings- och elbolag som har märkningen “Bra Miljöval”. Ta reda på hur du kan placera dina pensionspengar grönt. Ställ frågor till din bank om var de placerar dina pengar.

Ät mer grönt
Visste du att den svenska köttkonsumtionen har fördubblats de senaste 30 åren? Detsamma gäller mejeriprodukter. Det är inte hållbart, då dessa är mycket resurskrävande livsmedel att producera. Genom att halvera din köttkonsumtion och byta ut köttet mot mer grönt så minskar du dina utsläpp. Genom att införa en köttfri dag i veckan kan du spara in på 10 % av utsläppen. Genom att byta till en typiskt vegetarisk kost kan du minska utsläppen med upp till en tredjedel, och genom att byta till en växtbaserad kost kan du minska utsläppen med upp till 75 %.

För mer råd om hur du kan hjälpa till att #MoveTheDate läs gärna våra Råd & Fakta eller bli medlem och stöd vår verksamhet att hjälpa fler ställa om till en mer hållbar konsumtion.

STÖD OSS