”Men vi i Sverige är ju så bra, de är mycket värre borta i Kina och Indien där de slänger skräp på backen”

Njaa, visst kan man argumentera för att Sverige gör en hel del bra för miljön och klimatet. Vi har en relativt etablerad infrastruktur för avfallshantering och återvinning på plats med mera. Fast idag så är det av hög vikt att se hållbarhetsfrågors komplexitet och nyanser och se vilka hållbarhetsmyter som faktiskt inte stämmer.

Då Sverige importerar mycket råvaror och produkter från bland annat Kina, Indien och Bangladesh så förflyttar (”outsourcar”) vi utsläppen och därmed delvis ansvaret. Masskonsumtionen i höginkomstländer skapar enorma mängder ”osynligt avfall” och utsläpp till luft, mark och vatten i andra delar av världen. Vilket innebär att vi i Europa har en indirekt påverkan på deras livsmiljöer. Många gånger håller dessa ”ekonomiska roller” utvecklingsländerna kvar i fattigdom och därmed har vi i Sverige också har en roll i deras skapande av avfall.

Alla länder har sina egna fokusområden, utmaning och förutsättningar. Sverige som nation kan alltid bli bättre i klimatfrågan och landets medborgare kan alltid bli mer cirkulära och minska sina fossila utsläpp.

“Varför ska jag flyga mindre, köra en miljöbil eller cykla, och äta mindre kött när min granne gör det och det och det…”

Tänk istället om du skulle vara en förebild för andra, om dina grannar börjar agera som du! Det är inte en ”uppoffring” att leva hållbart som många kanske tror, utan en spännande, meningsfull och utmanade resa!

Vad är det som menar att livet som det är nu 2021 i Sverige, där man äter kött och flyger, skulle vara det absolut bästa och lyckligaste livet? En person som förbrukar genomsnittet för Sveriges klimatpåverkan konsumerar därmed upp en annan persons bit av utsläpps-kakan. Det argumentet ovan genererar en motsträvande rundgång där ingen förändring sker, vilket faktiskt skulle vara ganska trist!

 

“Det jag gör som individ har ingen påverkan i det stora hela”

Jo, men visst har du det! Om alla tänkte så skulle ingenting hända överhuvudtaget. Som enligt det kända och välformulerade citatet från Margaret Mead:

”Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world: indeed it´s the only thing that ever was” – Margaret Mead.

Men även andra ordspråk såsom:

“Många bäckar små”,

“Rom byggdes inte på en dag”, och

“Gräv där du står”.

Vi som medborgare i lokalsamhällen, men också regionalt och nationellt kan vara med och påverka. Dessutom så har det lagts stort fokus i Sveriges miljöarbete på just den kommunala och regionala nivån i samhället, att just dessa nivåer är jätteviktiga för omställningen.

 

”Att leva hållbart är dyrt, krångligt och bara för de priviligierade som har pengar och tid”

Ja kanske det, men också inte alls. Att leva hållbart måste inte vara dyrt eller kräva en massa tid. Massor av bra alternativ till en hållbar livsstil finns, beroende på ens preferenser, prioriteringar och förutsättningar. Och det bästa köpet man kan göra är att faktiskt inte köpa något alls! Vissa saker kräver varken särskilt mycket pengar eller tid. Det kan vara att laga hål i sina kläder, använda det man redan äger, använda upp hygienartiklar, handla varannan sak begagnat, åka kollektivt, dra ner på sin elektricitetsförbrukning, dela/byta kläder med vänner, planera sina matinköp så allt äts upp eller dra ner på animaliska produkter etcetera.

Aktiviteter och vanor som många av oss gör idag såsom att äga sin bil (köra runt och sitta i bilkö), konsumera nyproducerat, äta mycket kött och åka utomlands är alla väldigt dyra aktiviteter och tidskrävande. Att leva mer klimatsmart kan faktiskt spara dig massor av tid och pengar, beroende på hur man ser på saken. Ofta har de vars inkomst är låg en betydligt lägre klimatpåverkan än en höginkomsttagare, trots att de inte köper ekologiskt. Tidsbristen är tyvärr en realitet i mångas liv. Man får helt enkelt göra det som hinns och orkas med! Det är okej att börja någonstans inom tidsramen och inom sin budget.

 

”Det är bara konsumentens/företagens/politikens ansvar att lösa problemet!”

Under en lång tid har det funnits en slags förskjutning av ansvaret från företagen till den enskilde individen, vilket rimligtvis nu lett till en motreaktion. Många individer är trötta på att känna skuld och klimatångest, och därmed i stället helt avsäger sig allt ansvar och ger upp. Så har i stället debatten om ansvaret helt förflyttats till politiken och företagen, vilket är ju bra! Men det är faktiskt alla parters ansvar, medborgare/konsumenter, politiken och näringslivet/branscherna/industrin har som ansvar att ställa om och ställa upp. För det är just tillsammans som vi kan samspela och samarbeta. Alla måste sluta avsäga sig sin skyldighet att ställa om, för klimatkrisen påverkar oss alla och vi har inte tid att flytta runt stafettpinnen längre.

Vi behöver inte ändra oss, oroa oss eller göra något åt klimatförändringarna för att tekniken kommer lösa allt ändå”

Tekniken är till viss del en viktig pusselbit för att vi ska nå klimatmålen, men den kan inte lösa alla våra miljöproblem. Teknik kräver ofta stora mängder av resursbegränsande metaller och elektricitet. Man brukar också säga att ny teknik kan lösa problem, samtidigt som det skapar nya. Utöver den teknikutveckling som faktiskt behövs, så behöver vi också implementera den kunskap och de lösningar som redan finns idag! Med det sagt så kommer stora förändringar att krävas, av både oss som individer, av företag och inom politiken. Det är alltför riskabelt att lita oss blinda på att teknologi som inte är uppfunnen ännu, ska trolla bort alla våra utsläpp.

 

”Vi hinner inte göra något, det är redan försent. Lika bra att ge upp och njuta av livet tills dess”

Det finns fortfarande tid att agera för klimatet, men det är bråttom! Ju längre tid vi väntar på att börja desto mer bråttom blir det, lika bra att börja med klimatomställningen på en gång!

 

”Jag kommer inte vara kvar på jorden om 100 år då katastrofen inträffar, så det spelar ingen roll för mig att bekämpa den här och nu”

Länge pratades det om att klimatkrisen och miljöförstöringen ”bara” skulle påverka jordens framtida generationer, men det tidsperspektivet har ändrats. Det är inte ”bara” våra barnbarn som kommer vara de första att uppleva klimatförändringarna, det sker just nu och påverkar oss som lever på jordklotet idag. Allt vi gör från och med idag inom de närmsta 10 åren, spelar stor roll för klimatet och för vår gemensamma framtid.

 

”Man måste vara 100 % hållbar och leva maximalt miljövänligt. Om man inte är perfekt på alla vis kan man lika gärna strunta i det!”

Varje handling som har en mindre dålig effekt på miljön är bra. I början så kan det vara svårt att ställa om sin livsstil, det tar tid att ändra sina vanor och beteenden. Det är okej om man bara har tid och råd att vara 25%, 50% eller 75% miljövänlig. Livet händer och vi behöver alla hjälpas åt att göra det enkelt att agera mer hållbart.

”Klimatförändringar kommer bara påverka andra länder, här i Sverige kommer vi inte märka något på jättelänge!”

Vi har redan sett tecken på klimatförändringar i Sverige de senaste åren. Från torka, vattenbrist och skogsbränder. Våra somrar har gradvis blivit längre och varmare. I år har flertalet städer i Sverige haft översvämning. Mängden insekter och djur har minskat även här. Snö på vintern blir alltmer ovanligt.

Klimatflyktingar är redan ett faktum och kommer bli allt vanligare framöver då många kommer behöva flytta när havet stiger, om det tar slut på sötvatten eller om det blir matbrist. Corona-pandemin är ett exempel på hur integrerat vårt jordklot är. Eftersom vi är beroende av varor och tjänster av länder globalt så kommer störningar i klimatet med sannolikhet ha en inverkan i vårt dagliga liv.

STÖD OSS