Vilken konsumentgrupp tillhör du?

Som medlem hos oss får du stöttning i hur du kan konsumera medvetet utifrån dina intressen. Du kan välja en av sex konsumentgrupper som du känner mest tillhörighet till, och få råd och tips från oss som är anpassade just till dig. Kairos Future gjorde en framtidsstudie 2019 som resulterade i Framtidsrapporten. Den pekar ut sex tydliga konsumentgrupper i Sverige som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion.

 

Giftfria och hälsomedvetna

Hälsan i fokus i kampen för ett giftfritt hem. Miljövänlighet är ett plus men inte en drivkraft. Du engagerar dig i miljöfrågor som inkluderar ämnen och kemikalier som kan bidra till negativa effekter för hälsan. Du kanske rensar ut plasten hemma, ser över vilka kemikalier som används till städning och liknande. Att ha ett tryggt giftfritt hem känns viktigt!

Om gruppen

Konsumtionen speglar gruppens intressen och livsstil. Mest pengar spenderas på hemelektronik, heminredning, datorprodukter, näthandel och utlandsresor. I Sverige är de drygt 1 000 000 personer som tillhör den här gruppen. De är snabba att följa aktuella modetrender och bland de första att prova på nya saker. Status upplevs som betydelsefullt och eftersträvansvärt, som en form av extrovert självförverkligande. Får sina nyheter som genomsnittssvensken, dvs. huvudsakligen TV, radio och morgontidningar.

 

Livsförenklare

Går mot ett enklare och långsammare liv med färre grejer och mer tid till att ta hand om dig själv och dina relationer. Det materiella som ändå behövs får gärna vara egenodlat eller hempysslat i goda vänners lag. Du strävar efter att stressa ner, äga färre grejer och du vill leva mer naturnära. Du är trygg utan behov av att konsumera för att definiera dig själv.

Om gruppen

Detta är den näst största gruppen med 820 000 personer i Sverige varav 370 000 i en stabil kärna vars liv påverkas starkt av dessa värderingar. De är intresserade av konst, teater, laga nyttig mat, baka, yoga, alternativ hälsovård, trädgård, odling, handarbeten, antikviteter, ekologisk/miljövänlig livsstil och religionsfrågor. Värdesätter skäliga villkor och rimliga förhållanden vid produktionen av varor och tjänster.

 

Trendiga kreatörer

En trendmedveten kreatör som använder ekologi och hållbarhet som ingrediens när du bygger en cool stil. Du är en trendsättare, modemedveten och ständigt på jakt efter det senaste. Vill synas och drar dig inte för att sticka ut från mängden. Du utmanas av att försöka nå långt i karriären.

Om gruppen

Detta är den tredje största gruppen med 800 000 i Sverige varav 320 000 i en stabil kärna vars liv påverkas starkt av dessa värderingar. De är aktiva, engagerade och nyfikna konsumenter. De startar gärna egna företag för individuell riktning och experimenterar med egna idéer och kreativa uttryck.

 

Teknikoptimister

Tekniska lösningar, snarare än utsläppsminimering idag, ska rädda världen. Är du intresserad av miljövänliga fordon, solenergi och smarta elnät så kanske du är en teknikoptimist. “Större skala, lägre priser och innovativa förbättringar gör att existerande tekniker som koldioxidlagring, solenergi och smarta elnät kommer att hjälpa oss att minska utsläppen med hälften till 2030.”

Om gruppen

Vår fjärde största grupp som är 700 000 i Sverige varav 400 000 i en stabil kärna vars liv påverkas starkt av värderingarna. Denna grupp är den enda som till stor utsträckning överlappar de andra konsumentgrupperna där 60 procent av dem finns även inom andra grupperingar. De är aktiva, engagerade och nyfikna konsumenter. Snabba att följa aktuella modetrender och bland de första att prova på nya saker. Får sina nyheter via nyhetssajter. Är drivna och tar gärna eget ansvar för att åstadkomma förändring och nå framgång.

 

Medvetna familjen

Familjen som politisk enhet i kampen för en hållbar värld. Det personliga är politiskt och den medvetna familjen är beredda att offra sig för klimatet. Ni har slutat flyga och ställer på olika sätt om till en grön vardag där barnen fostras till miljökämpar och samhällsmedborgare. “Det räcker inte att tro att politikerna ska lösa klimatproblemen, utan vi måste alla bidra till att ställa om till en grön vardag. Jag får ångest när jag tänker på hur allas ansvarslösa beteende med onödiga grejer och långa semesterresor förstör planeten som våra barn, och deras barn, ska leva på.”

Om gruppen

Vår femte största grupp är 600 000 i Sverige varav 360 000 vars liv starkt påverkas av värderingarna. Denna grupp är tydligt storstadsorienterad och får sina nyheter via sociala medier, nyhetssajter och kvällstidningar. Vill ständigt utveckla och utmana sig själva (intellektuellt och erfarenhetsmässigt).

 

Unga aktivister

Unga aktivister tycker att klimatfrågan är den viktigaste av alla frågor och att den måste hanteras såväl på individnivå som på samhällsnivå. Du engagerar dig i politiska demonstrationer och att mäter ditt eget klimatavtryck. Jobbar på att ändra din livsstil för att minimera din egen klimatpåverkan. Du kanske känner att vuxna makthavare måste sluta blunda och ta tag i klimatfrågan nu! ”Det är allvar nu: jorden håller på att gå under. Alla måste ta ansvar för sin egen klimatpåverkan men framförallt är det en politisk fråga som världens ledare måste lösa tillsammans. Det är BRÅTTOM och det finns ingen fråga som är viktigare. Genom demonstrationer och skolstrejker kan vi få världen att få upp ögonen för vad som håller på att ske och FÅ PANIK.”

Om gruppen

Unga aktivisterna är 480 000 i Sverige. De strävar efter att åstadkomma ett samhälle som är rättvist och jämlikt. De föredrar att själva ta aktivt ansvar framför att passivt invänta instruktioner från någon annan för vad och hur något ska göras. Får sina nyheter via sociala medier.