RENOVERING

När man flyttar vill många sätta sin prägel på det nya hemmet, renovera kök och badrum och måla om alla rum. Men att renovera behöver inte betyda att riva ut allt de gamla och ersätta det med nytt. Ett smartare sätt är att ta tillvara på den inredning som redan finns genom att måla eller bygga om och att komplettera med återanvända material till golv, fönster, dörrar etc.

När man ska renovera köket finns det mycket att tänka på. En riktlinje kan vara att välja Svanenmärkta produkter där det ställs krav på produkten genom hela livscykeln. Det handlar till exempel om att, limmet ska innehålla ett minimum av miljöfarliga kemikalier, träet inte kommer från hotade skogar, plasten är fri från farliga tillsatser och att metallerna saknar tungmetallbeläggningar.

Ekobyggportalen är en nätguide till grönare bygg, inredning och trädgård. Här hittar du ekobygginfo, kritiska byggfakta, bra produkter, nyheter och forum. Genom att bygga och inreda med giftfria material skonas miljön och du får en sund inomhusmiljö. www.ekobyggportalen.se Ekobyggportalen på Facebook