MATFETT OCH OLJOR

De fetter som ingår i oljor, margariner, matfettsblandningar och smör påverkar miljön olika mycket. Matfett är ofta gjort på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör. Rapsolja och olivolja hör till de fetter som är bäst ur miljösynpunkt. Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja, på grund av att smör är en mejeriprodukt som kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas. 

Det fett som har störst påverkan på miljön är palmolja. Palmolja bidrar till att regnskog skövlas för att ge plats åt stora plantage som för med sig en rad miljöproblem som förorenade vattendrag, utarmning av jordar, minskade vattentillgångar och skogsbränder. Palmolja finns inte bara i matfett utan också i bland annat kakor, tvål, smink och glass.

WWF har tagit initiativ till en certifiering av hållbart producerad palmolja kallad Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. RSPO-certifierad palmolja får inte komma från oljepalmsplantager som skadar djur- och växtlivet eller ökar utsläppen av växthusgaser. 2011 gjorde WWF en internationell granskning av företags inköp av hållbar palmolja, här kan du läsa den.

Certifiering eller bojkott? Många menar att bojkott eventuellt är att föredra framför att välja certifierad palmolja. Läs mer på WWF:s hemsida om Palmolja (Senast uppdaterad 2015-12-04).

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV MATFETT OCH OLJOR

  • Välj rapsolja, och matfetter med mycket rapsolja, eller olivolja. Rapsolja är bäst ur miljösynpunkt.
  • Minska användandet av palmolja, som finns i en del matfetter. Det kan dock vara svårt att veta om palmolja ingår i en produkt, eftersom det inte behöver stå i innehållsförteckningen. Ett sätt att undvika palmolja är att i stället välja matfetter med mycket rapsolja.
  • Välj helst ekologiska oljor och matfett.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

Står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning

BESÖK SIDAN

EU:s ekologiska märkning

EU:s märkning på varor från ekologiskt jordbruk.

BESÖK SIDAN

Svenskt sigill

Märkning som garanterar att råvaran har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar.

BESÖK SIDAN

KÄLLOR TILL TEXTEN

Miljösmarta matval

Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av tankesmedjan Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd. Beställ ett ex av foldern här.

BESÖK SIDAN

Palmolja – det dolda hotet mot regnskogen

En artikel om palmolja på Naturskyddsföreningens hemsida.

BESÖK SIDAN