JUICE

Det är inte lätt att veta vilken slags juice som är bäst ut klimat- och miljösynpunkt. All juice är energikrävande att producera, transportera och kyllagra. Enligt en undersökning från Jordbruksverket har juice som pressas här av importerade apelsiner störst klimatpåverkan, eftersom apelsiner är skrymmande att transportera. Det är mer effektivt att pressa apelsinerna på plats i t.ex. Brasilien och transportera juicen. Mest effektivt är att göra juicekoncentrat, eftersom volymen blir mindre och man kan transportera mer juice på samma yta. Samtidigt påpekar Livsmedelsverket i en rapport att det är mycket energikrävande att framställa koncentrat vilket man också måste ta hänsyn till. Enligt samma rapport kan färskpressad juice från Spanien som transporteras med lastbil ha större klimatpåverkan än färskpressad juice från Brasilien som transporteras med båt.

Odling av frukt har även sociala och miljömässiga konsekvenser, läs mer under Frukt och bär.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV JUICE

  • Eftersom tillverkning av all slags juice är energikrävande bör vi minska vår konsumtion av juice.
  • För att minska transporterna är juice gjord på svensk frukt att föredra.
  • När det gäller apelsinjuice är koncentrat som man själv blandar med vatten det bästa alternativet ur klimatsynpunkt.
  • Välj ekologisk juice.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

Står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.

BESÖK SIDAN

EU:s ekologiska märkning

EU:s märkning på varor från ekologiskt jordbruk.

BESÖK SIDAN

Fairtrade

Är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

BESÖK SIDAN