BOMULL

Odling av bomull är mycket resurskrävande, det behövs stora mängder vatten och bekämpningsmedel och även konstgödsel. Trots att bomullsplantan är vattenkrävande odlas den ofta i torra områden och måste därför konstbevattnas, vilket kan leda till att vattenresurserna överutnyttjas och vattenbrist uppstår. Ett av de mest talande exemplen är Aralsjön som en gång var jordens fjärde största sjö, men som idag endast har ca 10 procent av den ursprungliga vattenmängden kvar på grund av intensiv bomullsodling i området.

Bomullsodlingen är ett av världens mest kemikalieintensiva jordbruk och ungefär 25% av allt insektsmedel går till bomullsodlingar. Bomullsplantan angrips lätt av skadedjur som kan förstöra hela skörden och därför används stora mängder insektsmedel. Dessa medel dödar även nyttiga insekter som är skadegörarnas naturliga fiender, vilket ökar behovet av kemikalier. Även användningen av konstgödsel ökar behovet av bekämpningsmedel eftersom insekter och svampar trivs i gödslade odlingar. Kemikalierna är giftiga för människor och förorenar den omgivande miljön och vattendrag. Kemikalierna för bomull till ett par jeans förorenar 100 000 liter vatten. Det är så mycket att hälften av alla arter som lever i vattnet dör.  

Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter billig bomull som sänker världsmarknadspriset. Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig.

En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta. Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.

KÄLLOR TILL TEXTEN

Bomull

En ren naturprodukt? (2005). En rapport från Världsnaturfonden som förklarar vilken miljöpåverkan bomulls- och klädindustrin har i de olika stegen från planta till plagg.

BESÖK SIDAN