VIN & ÖL

Miljö- och klimatpåverkan från vår konsumtion av vin och öl beror mycket på hur och var det vi dricker är producerat.

 • Vindruvor är en av de mest besprutade grödorna i Europa.
 • Bekämpningsmedlen kan skada både djur, människor och den omgivande miljön och kan dessutom finnas kvar i druvorna som blir till vin. Ämnena kan vara cancerframkallande eller störa hormonsystemet.
 • Rester av bekämpningsmedel är däremot ovanliga i ekologiska viner.
 • I vinbranschen finns även problem med dåliga arbetsförhållanden och låga löner för lantarbetare på druvodlingarna.
 • Det går åt mycket energi och vatten för att brygga öl, från odlingen av korn och humle till bearbetning och bryggning, återvinning av restmaterial, förpackning och transporter.
 • På senare år har det dykt upp flera nya mikrobryggerier runt om i Sverige med småskalig tillverkning av öl, vilket är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar transporterna.
 • Det finns även ett växande sortiment av öl bryggd på ekologiska råvaror på Systembolaget.
TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV VIN OCH ÖL
 • För att minska miljöpåverkan från din konsumtion av vin och öl kan det bästa vara att helt enkelt minska din konsumtion.
 • Välj ekologiskt och närproducerat öl för att värna om miljön och minska transporterna.
 • Välj ekologiskt och Fairtrade-märkt vin, för att undvika rester av bekämpningsmedel och för att premiera schyssta arbetsvillkor.
 • Det finns än få ekologiska alternativ i ölhyllan. Däremot finns mycket lokalt producerat som blivit en riktig fluga. Ekologiskt och/eller närproducerat är modellen när du skall köpa öl.

 

KÄLLOR

Afrikagruppernas rapport VINETS VÄG FRÅN DRUVA TILL GLAS- en granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Här finns en KORTARE KOMMENTAR om rapporten.

VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

KVINNLIGA LANTARBETARE BETALAR PRISET FÖR BILLIGT VIN (2012) Sammanfattning av en rapport från Afrikagrupperna om hur livsvillkoren ser ut för de kvinnor och män som plockar druvorna och processar vinet i Sydafrika.

 

Sidan uppdaterades januari 2021