KAFFE & TE

Kaffe och te är långväga varor som ofta odlas konventionellt med mycket konstgödsel och bekämpningsmedel. Odling av kaffe och te förknippas med flera sociala- och miljömässiga problem i de länder där det odlas. Dessutom bidrar förädlingen av kaffe och te och de långa transporterna till stora utsläpp av växthusgaser.

 

ODLING
 • Kaffe och te odlas ofta i utvecklingsländer, kaffe främst i Sydamerika och Afrika och te i Asien och Afrika.
 • Te odlas ofta på stora plantage medan det är vanligt att kaffe odlas på familjegårdar eller i mindre kooperativ, men det finns även stora kaffeodlingar. På de stora odlingarna och plantagen odlas bara en gröda, vilket kräver en stor användning av bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • Det intensiva jordbruket har lett till minskad biologisk mångfald och bidrar till problem som övergödning, minskade grundvattennivåer och jorderosion.

 

LÅGA LÖNER
 • Kaffe och te är två arbetsintensiva grödor där det krävs mycket manuellt arbete – särskilt under skörden. För att hålla kostnaderna nere pressas lönerna för dem som arbetar på plantage och odlingar.
 • Den största delen av priset som vi betalar för kaffe och te i butiken går till svenska eller multinationella företag som köper in råvaran, förädlar och förpackar den. De som odlar och skördar kaffebönor och teblad tjänar ofta inte mer än tillräckligt för att täcka produktionskostnaden och nätt och jämnt kunna försörja familjen.
 • Småodlare är därför mycket känsliga för variationer i världsmarknadspriset. Sjunker priset minskar deras inkomst avsevärt och de kan till och med tvingas skuldsätta sig.

 

SVÅRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
 • Arbetsmiljön på plantage och odlingar är farlig och krävande på grund av användningen av kemiska bekämpningsmedel och det hårda fysiska arbetet.
 • Eftersom det behövs mycket arbetskraft under skörd är det vanligt med säsongsarbetare. De får ofta sämre betalt och har inte samma rättigheter som fast anställda.
 • Man arbetar ofta på ackord vilket gör att kvinnor får lägre lön eftersom de också måste ta hand om barnen vid sjukdom.
 • På teplantage är majoriteten av arbetarna kvinnor och det finns många vittnesmål om sexuella trakasserier från arbetsledarna.

 

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV KAFFE OCH TE
 • Titta efter ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe och te.
 • Minska gärna din konsumtion av kaffe och te för att minska klimatpåverkan och håll koll på att du och även din arbetsplats inte brygger mer än vad som behövs.
 • I vår Ekoguide kan du hitta caféer med ett bra utbud av ekologiska och Fairtrade-märkta alternativ.
 • Byt gärna ut några av dina koppar kaffe eller svart te mot ett smakrikt örtte, gärna ekologiskt och närproducerat.

 

LÄS MER

PRISET FÖR DITT KAFFE (Utan Gränser – 2005) – en förkortad sammanfattning av Medveten Konsumtion

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP (Utan Gränser – 2004) – en förkortad sammanfattning av Medveten Konsumtion