FISK & SKALDJUR

85 procent av världens fiskbestånd är maximalt utnyttjade eller överutnyttjade. Om haven fortsätter exploateras i samma takt som idag kommer alla stora matfiskar vara utfiskade innan 2050. Ohållbara fiskemetoder förstör havens ekosystem och bidrar till överfiskning och fisk- och skaldjursodling kan bidrar till utsläpp av kemikalier och skövling av viktig mangroveskog. För att kunna äta fisk även i framtiden måste vi vara väldigt rädda om den fisk vi har. Därför är det viktigt att välja ”rätt” fisk – fisk som kommer från stabila bestånd och är fiskad med metoder som tar hänsyn till havsmiljön. Läs mer om fisk och skaldjur HÄR

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV FISK OCH SKALDJUR
  • Välj fisk och skaldjur som kommer från stabila bestånd och är certifierad av MSC eller KRAV, se WWF:S FISKGUIDE
  • Prova ibland andra sorters fisk och skaldjur än de du är van vid så minskar trycket på de mest populära arterna.
  • Våga fråga var fisken och skaldjuren kommer ifrån och hur de är fångade eller odlade både när du handlar i butik och äter på restaurang. Välj fisk som är fångad med selektiva redskap som nät, garn, krok, långrev och burar och undvik fisk fångad med trålar.
  • Välj gärna musslor och ostron som är bra alternativ ur miljö- och klimatsynpunkt.
  • Fråga efter lokalt fångad fisk även om du handlar från fiskstånd i hamnen eftersom fisken inte nödvändigtvis är fiskad i området.
AKTUELLA MÄRKNINGAR

MSC Marine Stewardship Council (MSC) driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder.

 

Sidan uppdaterad januari 2021