STYRELSEN

Ordförande
Tony Christensen
TEL:

Bakgrund: Tony är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på EnactSustainable Strategies. Han står även bakom initiativet “KLIMATPORTFÖLJEN” där han lyfter fram möjligheter för hållbart sparande. Som styrelseordförande i Medveten Konsumtion leder han styrelsens arbete och håller ihop den löpande dialogen mellan styrelsen och kansli.

Bakgrund: Tony är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på EnactSustainable Strategies. Han står även bakom initiativet “KLIMATPORTFÖLJEN” där han lyfter fram möjligheter för hållbart sparande. Som styrelseordförande i Medveten Konsumtion leder han styrelsens arbete och håller ihop den löpande dialogen mellan styrelsen och kansli.

Vi är väldigt glada att Tony utsågs till topp 2 Årets Miljöinfluencer 2019 tillsammans med Pella Thiel och Greta Thunberg, samt en av 2020 års “33 HÅLLBARHETSTALANGER UNDER 33” år av Aktuell Hållbarhet.

“Jag ser fram emot att driva det fortsatta arbetet med att utveckla föreningens kapacitet för att leverera en viktig röst i samhällsdebatten och sprida kunskap i framkant som hjälper människor och organisationer att konsumera mer hållbart.“
LÄS MER
Vice Ordförande
Mikaela Recknagel
TEL:

Bakgrund: Mikaela började som suppleant i styrelsen och är nu vice ordförande. Hon har en magisterexamen i kemi och har även läst hållbar samhällsutveckling (HSU) på Stockholms universitet. Efter många år inom läkemedelsbranschen jobbar hon idag som chef på en konsultfirma inom Life Science.

Kassör
Sofia Lindblad
TEL:

Bakgrund: Sofia är främst verksam inom styrelsens HR område. Där arbetar hon bland annat med värdegrundsarbete, ledarskaps- och organisationsutveckling, medarbetarengagemang, strategiskt och operativt HR-arbete och liknande. Därtill är hon verksam i andra styrelseuppdrag samt som mentor i ett mångfaldsprogram.

Bakgrund: Sofia är främst verksam inom styrelsens HR område. Där arbetar hon bland annat med värdegrundsarbete, ledarskaps- och organisationsutveckling, medarbetarengagemang, strategiskt och operativt HR-arbete och liknande. Därtill är hon verksam i andra styrelseuppdrag samt som mentor i ett mångfaldsprogram.

”Underskatta inte vad genuint engagemang kan leda till! Och lägg sen till samverkan och kompetens så har vi skapat goda förutsättningar för en framgångsrik omställning mot cirkulär konsumtion.”

LÄS MER
Ledamot
Carina Kindkvist
TEL:

Bakgrund: Carina har en lång bakgrund från IT-konsultbranschen och bytte bana 2002 för att starta företag inom utbildning, coachning och lokaluthyrning. Idag är företaget självgående vilket gett Carina möjlighet att sedan 2016 ägna sin tid till volontärarbete inom hållbarhet där hon bl.a. engagerar sig i flera styrelser.

Bakgrund: Carina har en lång bakgrund från IT-konsultbranschen och bytte bana 2002 för att starta företag inom utbildning, coachning och lokaluthyrning. Idag är företaget självgående vilket gett Carina möjlighet att sedan 2016 ägna sin tid till volontärarbete inom hållbarhet där hon bl.a. engagerar sig i flera styrelser.

Sedan jag fick fri tid har jag letat sammanhang där jag kan använda mina resurser, erfarenheter och kompetenser för att göra största möjliga nytta. Jag är främst engagerad i mål 9 och innovationer som löser hållbarhetsproblemen, mål 12 hur vi kan konsumera mindre och tänka cirkulärt, mål 13 fossilfrihet och mål 17 att vi behöver lämna stuprörstänkandet. Medveten Konsumtion är en aktiv, effektiv och proffsig organisation och passar mitt intresse för att påverka hur vi konsumerar.

LÄS MER
Ledamot
Rosanna Endre
TEL:

Bakgrund: Rosanna leder påverkansavdelningen på dokumentärfilmsbolaget Film and Tell som arbetar efter metoden Real Stories. Real Change, där målet är att varje filmprojekt ska driva positiv samhällsförändring. Rosanna har en lång historia av förändringsarbete inom miljörörelsen. Hon har varit ansvarig för konsumtionsrelaterade frågor på Greenpeace i Norden, främst gällande plast och fast-fashion, samt projektledare för Greenpeace Sveriges klimatarbete. Hon har även varit del av flertalet strategigrupper för Greenpeace International.

Ledamot
Sandro D’Errico
TEL:

Bakgrund: Utbildad affärsstrateg och arbetat med professionell second hand och förändringar av konsumtionsbeteenden under flera år. Har en bakgrund från start ups men landar alltid i rättvisefrågor och utveckling vilket tagit mig från startups till second hand och numera som chef på Vårdförbundet.

Bakgrund: Utbildad affärsstrateg och arbetat med professionell second hand och förändringar av konsumtionsbeteenden under flera år. Har en bakgrund från start ups men landar alltid i rättvisefrågor och utveckling vilket tagit mig från startups till second hand och numera som chef på Vårdförbundet.

Min drivkraft är förändringsarbete, hur går vi från ett läge till ett annat, varför gör vi samma misstag om och om igen fastän vi vet att det är fel för utvecklingen av samhället, framtiden och miljön?

LÄS MER
Suppleant
Anja Ipp
TEL:

Bakgrund: Anja arbetade många år som jurist på advokatbyrå i New York och vid Stockholms Handelskammare. 2019 bytte hon bana och driver nu det egna företaget Stockholm Office Yoga. Hon har även erfarenhet inom internationellt biståndssamarbete, och har jobbat som kommunikatör på tankesmedjor i Kabul och Washington, DC.

Bakgrund: Anja arbetade många år som jurist på advokatbyrå i New York och vid Stockholms Handelskammare. 2019 bytte hon bana och driver nu det egna företaget Stockholm Office Yoga. Hon har även erfarenhet inom internationellt biståndssamarbete, och har jobbat som kommunikatör på tankesmedjor i Kabul och Washington, DC.

Mitt intresse för hållbar konsumtion väcktes under mina år i Afghanistan, då jag såg hur biståndsprojekt och ekonomisk utveckling förde med sig förlegade västerländska konsumtionsmönster. En läskfabrik som pumpar ut tiotusentals plastflaskor cola per dag i ett land som saknar vatten och avfallshantering? Come on! Själv har jag gjort en stor omställning mot minimalism och frivillig enkelhet. Jag tror att minskad konsumtion är en nyckel inte bara till klimatmålen utan även till mänskligt välbefinnande — vi mår bättre när vi skalar bort det som är onödigt och oviktigt.

LÄS MER
Suppleant
Annika Sundin
TEL:

Bakgrund: Annika har lång erfarenhet och bred kompetens inom kommunikation, både som egenföretagare och kommunikationsansvarig. Specialiserad inom hållbarhets- och förändringskommunikation. Annika har bland annat tagit fram och ansvarat för Anticimex hållbarhetsarbete. Sedan 2019 driver hon det hållbara inspirationskontot MEDVETEN I STAN.

Bakgrund: Annika har lång erfarenhet och bred kompetens inom kommunikation, både som egenföretagare och kommunikationsansvarig. Specialiserad inom hållbarhets- och förändringskommunikation. Annika har bland annat tagit fram och ansvarat för Anticimex hållbarhetsarbete. Sedan 2019 driver hon det hållbara inspirationskontot MEDVETEN I STAN.

Min drivkraft är densamma som Medveten konsumtions – att få till förändring genom positiv förstärkning och goda exempel. Jag tror på den positiva förflyttningen och att vi tillsammans klarar omställningen. Ingen kan göra allt, men vi kan göra mycket genom att göra medvetna val. Vi börjar någonstans, tar ett steg och ett till. Störst skillnad gör vi genom sprida våra goda vanor till andra och får på så sätt med oss fler på tåget. Och så tror jag på att ha kul på vägen. Det är ett oerhört allvarligt område. Men utan glädje – ingen förändring!

LÄS MER
Suppleant
Filip Eklund
TEL:

Bakgrund: Filip brinner för samhällsutveckling. Sen fem år tillbaka arbetar han med en av nordens största festivaler, Göteborgs Kulturkalas. Genom festivalen driver han på utvecklingen inom Göteborgs regionen främst inom miljöområdet, inte minst genom sitt engagemang med att skapa engångsfria festivaler. Festivalen har på senare år prisats för sitt hållbarhetsarbete, senast som årets återanvändare 2019 på Återvinningsgalan, för sin satsning med att klä alla 400 funktionärer med secondhand arbetskläder.  Han har en bred bakgrund men absolut mest erfarenhet och akademisk kunskap inom hållbar utveckling och offentlig förvaltning. Filip brinner för förändringsarbete och stöttar gärna andra genom inspiration och vägledning.

Bakgrund: Filip brinner för samhällsutveckling. Sen fem år tillbaka arbetar han med en av nordens största festivaler, Göteborgs Kulturkalas. Genom festivalen driver han på utvecklingen inom Göteborgs regionen främst inom miljöområdet, inte minst genom sitt engagemang med att skapa engångsfria festivaler. Festivalen har på senare år prisats för sitt hållbarhetsarbete, senast som årets återanvändare 2019 på Återvinningsgalan, för sin satsning med att klä alla 400 funktionärer med secondhand arbetskläder.  Han har en bred bakgrund men absolut mest erfarenhet och akademisk kunskap inom hållbar utveckling och offentlig förvaltning. Filip brinner för förändringsarbete och stöttar gärna andra genom inspiration och vägledning.

Just nu är vi inne i en tidsperiod där vi måste ställa om helt. Det som vi gjorde igår är inte tillräckligt idag och det vi gör idag räcker inte till i morgon. Vi måste förstå att vi konstant behöver hitta nya anpassade arbetsmetoder. Jag ser fram emot att med Medveten konsumtion som platform driva på en nödvänding utveckling genom påverkansarbete.

LÄS MER
Suppleant
Lina Hansson
TEL:

Bakgrund: Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från FMCG, lyxvaror och till digital teknik. Linas bakgrund inom marknadsföring i Startup-världen har inneburit många företagssamarbeten. Detta vill hon ta med sig in i föreningen och vara med och utveckla bl.a attraktiva paket för både privat- och företagsgivare som både föreningen och mottagarna kommer att ha glädje och nytta av.

Bakgrund: Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från FMCG, lyxvaror och till digital teknik. Linas bakgrund inom marknadsföring i Startup-världen har inneburit många företagssamarbeten. Detta vill hon ta med sig in i föreningen och vara med och utveckla bl.a attraktiva paket för både privat- och företagsgivare som både föreningen och mottagarna kommer att ha glädje och nytta av.

Vad gäller miljöproblemen, är jag övertygad om att ökad medvetenhet kring konsumtionen är lösningen på så många plan. Det har länge kliat i kroppen på mig att få testa startupvärldens många tillväxtknep på en liten förening som arbetar med de stora miljöfrågorna. Alltför länge har jag arbetat för att öka konsumtionen (akronymen FMCG, Fast Moving Consumer Goods, det säger väl allt). Nu känner jag att det är dags att ge tillbaka och försöka öka omsättningen hos Medveten Konsumtion istället.

LÄS MER
Suppleant
Maria Lagerman
TEL:

Bakgrund: Fd. Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake, nu affärsutvecklare och konsult med fokus på hållbart mode och hållbar konsumtion. Arbetat en längre tid inom ideell sektor och både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och arbetsprocesser för desamma. Arbetat som hållbarhetsansvarig för Stockholms Stadsmission och är idag delaktig både för nationell omställning och metodutveckling för större och mindre företag och organisationer.

Bakgrund: Fd. Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake, nu affärsutvecklare och konsult med fokus på hållbart mode och hållbar konsumtion. Arbetat en längre tid inom ideell sektor och både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och arbetsprocesser för desamma. Arbetat som hållbarhetsansvarig för Stockholms Stadsmission och är idag delaktig både för nationell omställning och metodutveckling för större och mindre företag och organisationer.

”Jag blir glad när det är lätt att göra rätt! Jag tror starkt på konsumentmakten och att det finns massor av saker vi kan göra för att puffa utvecklingen och konsumtionsbeteenden i rätt riktning. Jag vill bidra till att underlätta och göra det värdefullt att ta medvetna konsumtionsval, sprida information där konsumenten befinner sig, skapa plattformar för handling och påvisa effekterna. Jag drivs av en mix av att möjliggöra innovation, är barnsligt förtjust i nudging och gillar samtidigt att driva systematiskt kvalitetsarbete och skapa arbetsstrukturer. En blandning av teori och praktik är min grej.”

LÄS MER
Suppleant
Martina Gustavsson
TEL:

Bakgrund: Martina har tidigare suttit som ledamot i Medveten Konsumtions styrelse. Hon har bred erfarenhet av styrelsearbete och föreningsarbete med sig. Hon har erfarenhet av att skapa strukturerade och stabila organisationer som klarar av att växa och utvecklas. Martina är utbildad civilingenjör i datateknik, har pluggat företagsekonomi och driver eget företag inom IT, ekonomi, administration och stödundervisning i matematik.

Bakgrund: Martina har tidigare suttit som ledamot i Medveten Konsumtions styrelse. Hon har bred erfarenhet av styrelsearbete och föreningsarbete med sig. Hon har erfarenhet av att skapa strukturerade och stabila organisationer som klarar av att växa och utvecklas. Martina är utbildad civilingenjör i datateknik, har pluggat företagsekonomi och driver eget företag inom IT, ekonomi, administration och stödundervisning i matematik.

Jag började tidigt fundera på konsumtionsmönster och hur allt vi gör påverkar den värld vi lever i. Mitt främsta fokus har varit på min påverkan och egna förändringar samt att inspirera mina närmaste genom att vara en positiv förebild. Nu ser jag fram emot att bidra till ett arbete som sker i en större skala. Jag har erfarenhet från flera olika branscher och företag som jag tar med mig in i arbetet för föreningen.

LÄS MER

Om du vill maila en speciell person så är adresserna enligt modellen: förnamn.efternamn@medvetenkonsumtion.org

(glöm inte att ersätta å och ä med a, ü med u samt ö med o)