CIR:KU:LENT LOGIN

Mål 16- Fredliga och Inkluderande Samhällen

”Genom att gå med i ett politiskt parti eller förening som du tycker driver viktiga frågor kan du påverka i ett större perspektiv.”

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags. 17 mål – 17 tips för dig och mig.