CIR:KU:LENT LOGIN

Mål 15- Ekosystem och Biologisk Mångfald

”Att handla certifierat ekologiskt, till exempel kravmärkt, är väldigt positivt för ekosystemen för att maten är odlad utan gift.”

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags. 17 mål – 17 tips för dig och mig.