ORDFÖRANDE

Lina Hansson Tel: 076-794 35 50 Email: lina.hansson@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från FMCG, lyxvaror och till digital teknik. 

LÄS MER
Ledamot

Tony Christensen

Bakgrund: Tony är Hållbar Affärsutvecklare för företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum där han hjälper företag utveckla hållbättre affärer och verksamheter. Han har också nyligen startat egna bolaget EasyVeg som sysslar med vertikal inomhusodling för att öka tillgången till härproducerad mat i våra städer. 

LÄS MER
Ledamot

Maria Lagerman

Bakgrund: Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake. Arbetat inom ideell sektor i fyra år och har under denna tid både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och arbetsprocesser för desamma. Har de senaste två åren även varit Miljöansvarig för Stockholms Stadsmission. 

LÄS MER
Ledamot

Malin Möller

Bakgrund: Malin har läst till civilingenjör inom kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar konsumtion, såväl privat som offentlig konsumtion. Malin har bl a arbetat som projektledare för miljömärket Svanen och som seniorkonsult på Goodpoint AB där hon var ansvarig för affärsområdena inköp/upphandling och socialt ansvar. 2014-2016 var Malin miljöstrateg på Sollentuna kommun där hon arbetade både med kommunens egen konsumtion och med information om hållbar konsumtion mot invånarna. 

LÄS MER
Ledamot

Martina Gustavsson

Bakgrund: Martina är ny i styrelsen och föreningen men har bred erfarenhet av styrelsearbete och föreningsarbete med sig. Hon har erfarenhet av att skapa strukturerade och stabila organisationer som klarar av att växa och utvecklas. Martina är utbildad civilingenjör i datateknik, pluggar företagsekonomi och driver eget företag inom it, ekonomi, administration och stödundervisning i matematik. 

LÄS MER
Ledamot

Cecilia Engdahl

Bakgrund: Cecilia är ny ledamot i föreningen. Hon har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och nyföretagsetablering. 

LÄS MER
Suppleant

Marcus Qvarnström

Bakgrund: Marcus har varit ordförande i Medveten Konsumtion mellan åren 2013-2018 där han har varit med och utvecklat föreningen till den starka position den har idag inom hållbarhet- och konsumtion. Han brinner för föreningen och ser sig jobba mer operativt med utbildningsmaterial, föreläsningar och workshops. Från årsmötet 2018 är han invald som suppleant i föreningens styrelse. 

LÄS MER
Suppleant

Adam Herlitz

Bakgrund: Adam Herlitz har en magisterexamen (MFA) inom grafisk design och illustration från Konstfack och har arbetat som frilansare sedan 1998, samt haft deltidsuppdrag inom grafik till Nyhetsbolaget/TV4. Idag jobbar Adam med formgivning av olika kulturtidskrifter. Adam har varit med i styrelsen i 4 år och blir fortfarande lika inspirerad av såväl konsumtionsfrågorna som människorna involverade i föreningen. 

LÄS MER
Suppleant

Linus Svensson

Bakgrund: Linus har varit ledamot i styrelsen i 3 år och vill fortsätta att vara med och utveckla föreningen och bidra till att mer kunskap om medveten konsumtion sprids. Med sitt engagemang och sin kunskap inom miljöområdet och digital teknik som ett medel att nå ut i kommunikationskanaler, så tillför Linus ett stort värde till föreningen. Linus har en gedigen bakgrund inom försäljning, marknad och webb, och har även verkat som mentor. Dessa områden vill han dela med sig av till föreningen och dess aktörer. 

LÄS MER
Suppleant

Anette Lind-Adamsson

Bakgrund:

Utbildad herrskräddare och har mer än 25 i modebranschen som  bl.a. inköpare och inom textil och heminredning. Har mer än 10 år som sömnads coach bl.annat på Vuxenskolan och älskar att lära ut och dela hennes kunskaper.
 

LÄS MER
Suppleant

Ulrika Neldorin

Bakgrund: Skrev uppsats om Inget NYP i mars 2009, startade och var redaktör för Ekoguiden Karlstad 2014-2016 Ulrika har mångårig erfarenhet från miljöområdet och har jobbat med miljöförvaltning i både kommun och länsstyrelse. Ulrika har haft flera engagemang i många styrelser och andra uppdrag inom civila samhället, där hon har haft en samordnande och drivande roll. Ulrika har varit miljöpolitiker för Miljöpartiet, samt även haft uppdrag för Konsumentverket. 

LÄS MER