ORDFÖRANDE

Lina Hansson Tel: 076-794 35 50 Email: lina.hansson@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från FMCG, lyxvaror och till digital teknik. 

LÄS MER
Ledamot

Tony Christensen

Bakgrund: Tony är Hållbar Affärsutvecklare för företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum där han hjälper företag utveckla hållbättre affärer och verksamheter. Han har också nyligen startat egna bolaget EasyVeg som sysslar med vertikal inomhusodling för att öka tillgången till härproducerad mat i våra städer. 

LÄS MER
Ledamot

Malin Möller

Bakgrund: Malin har läst till civilingenjör inom kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar konsumtion, såväl privat som offentlig konsumtion. Malin har bl a arbetat som projektledare för miljömärket Svanen och som seniorkonsult på Goodpoint AB där hon var ansvarig för affärsområdena inköp/upphandling och socialt ansvar. 2014-2016 var Malin miljöstrateg på Sollentuna kommun där hon arbetade både med kommunens egen konsumtion och med information om hållbar konsumtion mot invånarna. 

LÄS MER
Ledamot

Martina Gustavsson

Bakgrund: Martina är ny i styrelsen och föreningen men har bred erfarenhet av styrelsearbete och föreningsarbete med sig. Hon har erfarenhet av att skapa strukturerade och stabila organisationer som klarar av att växa och utvecklas. Martina är utbildad civilingenjör i datateknik, pluggar företagsekonomi och driver eget företag inom it, ekonomi, administration och stödundervisning i matematik. 

LÄS MER
Ledamot

Cecilia Engdahl

Bakgrund: Cecilia är ny ledamot i föreningen. Hon har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och nyföretagsetablering. 

LÄS MER
Ledamot

Annette Lind-Adamsson

Bakgrund:

Utbildad herrskräddare och har mer än 25 i modebranschen som  bl.a. inköpare och inom textil och heminredning. Har mer än 10 år som sömnads coach bl.annat på Vuxenskolan och älskar att lära ut och dela hennes kunskaper.
 

LÄS MER
Suppleant

Maria Lagerman

Bakgrund: Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake. Arbetat inom ideell sektor i fyra år och har under denna tid både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och arbetsprocesser för desamma. Har de senaste två åren även varit Miljöansvarig för Stockholms Stadsmission. 

LÄS MER
Suppleant

Mikaela Recknagel

Suppleant

Rosanna Endre

Suppleant

Carina Kindkvist

Suppleant

Mia Tapio