Integritetspolicy

Medveten Konsumtions Integritetspolicy

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige med org.nr. 802440 – 6186 
(”MKS”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av MKS och vi behandlar den information som du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt samt i enlighet med gällande lagstiftning. I denna Integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

 

De personuppgifter vi samlar in är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick, när du blir medlem, när du blir volontär eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som MKS anordnar. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss:
Föreningen Medveten Konsumtion Sverige
Lindvallsplan 10, 117 36 Stockholm
Tel: +46 73 081 36 30 (Alexandra Davidsson, Generalsekreterare)
info@medvetenkonsumtion.org

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

 
Medlemsregistret

MKS lagrar personuppgifter om dig i ett medlemsregister med ändamålet att skicka ut information till dig om aktuella händelser i föreningen, oftast i form av ett nyhetsbrev.

De uppgifter vi samlar in när du blir medlem är namn, e-postadress, stad och födelseår. Detta för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig ca en gång i månaden samt stad och födelseår som vi använder för att hålla statistik på våra olika målgrupper. Vi ger varje medlem ett unikt medlemsnummer för att kunna kommunicera mellan våra personuppgiftsombud utan att dina personuppgifter berörs. Vid mailutskick till dig använder vi oss uteslutande av teknik som inte visar din mailadress eller andra personuppgifter till någon annan, om du inte gett ditt samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som är lämpligt för föreningen, med minimeringsinsatser i åtanke.

För oss är det viktigt att ha ett korrekt medlemsregister och vi har resurser som:
– Löpande rensar och uppdaterar medlemsregistret.
– Rensar bort e-post som ”studsar”.

 

Volontärregistret och Ekoguiden

MKS lagrar personuppgifter om dig i ett volontärregister med ändamålet att skicka ut information till dig om lokala och aktuella händelser i föreningen. De uppgifter vi samlar in när du blir volontär hos oss är namn, e-postadress, stad och telefonnummer. Detta för att vi lätt ska kunna hålla kontakten om olika evenemang och events inom ramen för recenserande i vår digitala konsumentguide Ekoguiden.

När du blir volontär hos oss kommer dina personuppgifter att visas för andra volontärer. Detta står tydligt i vår Volontärpolicy, och när du godkänt vår Volontärpolicy så har du även då godkänt att dina personuppgifter visas för anställda på MKS samt MKS volontärer. På Ekoguiden.se står även recensentens namn publicerat och du kan när som helst välja att få ditt namn borttaget. Vi sparar dina personuppgifter så länge som är lämpligt för föreningen, med minimeringsinsatser i åtanke.

För oss är det viktigt att ha ett korrekt volontärregister och vi har resurser som:
– Löpande rensar och uppdaterar volontärregistret.
– Rensar bort e-post som ”studsar”.

 

Webbplatser

Vår webbplatsadress är www.medvetenkonsumtion.se. Vi hanterar också www.ekoguiden.se, www.storabokbytardagen.se och www.atervinningsfesten.se, samt sociala medier till dessa konton på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube.

MKS använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder våra webbplatser. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress samlas in, liksom indirekt data om dig som till exempel hur länge du stannar inne på vår hemsida och vilka av våra kategorier och sidor som du klickar på. Vi på MKS kan inte utläsa något mer än antalet besökare, samt kön och ålder i de fall som Google Analytics kan utläsa det. Informationen använder vi sedan för att förbättra innehåll, navigation och struktur på våra webbplatser. Analysverktyget använder cookies och informationen som överförs vidare till Google Inc.

Det kan hända att vi publicerar fotografier på våra hemsidor från evenemang som vi arrangerar eller deltar i. De kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter och därför gör vi en bedömning kring om fotografiet kan vara integritetskänsligt på något vis innan det publiceras.

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

 

Medier

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på våra webbplatser kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats genom att bli medlem eller registrerar sig för vårt nyhetsbrev, eller som en användare av vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om hur dina personuppgifter behandlas samt att få en kopia av de personuppgifter som vi har när helst så önskas. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt kompletterade.

Vi har sparat dessa uppgifter i samtycke med dig och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke vilket resulterar i att du inte kommer få fler utskick från oss. Men för att få dina personuppgifter raderade helt och hållet från vårt medlems- och/eller volontärregister måste du kontakta oss och berätta det via någon av våra kontaktuppgifter (mail eller telefon). Det räcker alltså inte med att till exempel avregistrera dig från vårt nyhetsbrev för att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Utöver vad som framgår ovan i vår Integritetspolicy kommer vi inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan utan att du fått tydlig information om detta och i sådant fall fått tillfälle att ge ditt samtycke.

 

Ytterligare information

 
Hur vi skyddar din information

Utöver ovan information så använder vi Googles molntjänst Drive, och de säkerställer som ett personuppgiftsbiträde säkerhet och skydd i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer här: https://cloud.google.com/security/gdpr/. 

 
Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi använder oss av krypterade mailadresser för inlogg till molnet, som endast känns till internt i föreningen. Vi har också en webmaster som kontinuerligt kontrollerar eventuella intrång och skapar säkerhetsrapporter. Vidare så ser vi till att endast de som behöver se våra register m.m. kan göra det. Vid dataläckor kommer vi att informera de berörda så snart vi kan, senast 72 timmar efter upptäckten. Vi arbetar kontinuerligt med säkerheten.