MOBILTELEFON

6 av 10 svenskar köper ny mobil trots att den gamla funkar. Mobiltelefoner tillverkas ofta i utvecklingsländer, 2008 stod Kina för hälften av världens produktion av mobiler. I fabrikerna förekommer många missförhållanden som låga löner, för mycket övertidsarbete, bristande skyddsutrustning och kränkningar av fackliga rättigheter.

I en mobiltelefon finns upp till 30 olika metaller som ofta utvinns i Afrika och Asien under förhållanden som bryter mot mänskliga rättigheter. Utvinningen leder till en rad miljö- och hälsoproblem och metallernas påverkan på användaren av den färdiga produkten är dåligt dokumenterade.

Eftersom mobiltelefoner innehåller många potentiellt farliga ämnen och värdefulla metaller är det viktigt att de lämnas in för återvinning. Om fler mobiltelefoner återvinns kan metallerna återanvändas och risken att farliga ämnen kommer ut i naturen minskar.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.