Elektronik

SVANEN – ELEKTRONIK

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Det finns ingen märkning specifikt för elektronik, utan olika grupper har olika kriterier. Här har vi samlat de grupper som går under elektronik. Produkter Engångsbatterier, kontorsmaskiner, TV och projektorer, uppladdningsbara batterier och powerbanks. Kriterier…

SVALAN

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning på produkter som de rekommenderar ur allergisynpunkt. Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd bedömer produkterna utifrån forskningsresultat, tester och produktinformation och utgår alltid från försiktighetsprincipen, vilket innebär att man inte rekommenderar en produkt om det finns några tveksamheter. Svalanmärkningen håller på att fasas ut till förmån för det nya märkningssystemet Asthma Allergy Nordic som är ett samarbete…

ENERGY LABEL EUROPE

Energy label Europe är EUs egna energimärkning och kallas i Sverige för energimärkningen. Enligt lagen måste elförsörjda produkter ha energimärkningen som visar hur energieffektiv produkten är. Från 2021 till 2023 uppdateras märkningen av produkter och på de nya finns det en QR-kod som leder direkt till EUs produktdatabas för att det ska vara så enkelt som möjligt att veta vad…

EU ECOLABEL

EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. Det är en Typ 1-märkning vilket innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. Arbetet sker på regeringens uppdrag, men det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen där produkter och varor granskas ur…

ENERGY STAR

ENERGY STAR är ett frivilligt märkningsprogram för elektriska produkter, med ursprung i USA. Syftet är minska kostnaden för konsumenten och minska påverkan på klimatet genom att öka energieffektiviteten. 2018 upphörde ENERGY STARs avtal med EU, vilket gör att inga nya produkter kommer att få märkningen.   Produkter Energy Star-produkter omfattar datorer, skrivare, bildskärmar, kopiatorer och skannrar.   Kriterier Energy Star-kraven…

CE-MÄRKNING

CE är en förkortning för Conformité Européenne som betyder “i överensstämmelse med EU-lagstiftning”. Märkningen visar att produkten uppfyller de hälso-, miljö- och säkerhetskrav som EU ställer för produktgruppen. Produkter CE-märkning finns för följande exempelvis byggprodukter, gasapparater, leksaker, lågspänning, maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, radioutrustning och värmepannor. Kriterier Krav som ställs är att det ska finnas dokumentation över produkten, en försäkran från tillverkare/importör…

TCO CERTIFIED

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av en oberoende part.    Produkter TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets. Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive…