Tillverkningen av LCD-tv:s är oerhört avancerad. Det innersta skiktet i tv:ns skärm är mycket känsligt för smuts och därför används växthusgasen kvävetrifluorid, som är en 17 000 gånger starkare växthusgas än koldioxid, för att rengöra panelerna. Utsläppen av kvävetriflurid från industrin motsvarar 0,04 % av de globala utsläppen av koldioxid. Plasten i platteven innehåller även PVC och flamskyddsmedel som vid förbränning bildar dioxiner som bland annat kan orsaka cancer.

För att minska tv:ns miljöpåverkan bör man se över energiförbrukningen under användningsfasen och lämna in den till återvinningen när den är uttjänt.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.