VIRKE

Miljövänliga val handlar inte bara om miljömärkningar. Det handlar också om att välja produkter som håller länge. Det är skillnad på trä och trä. Kärnvirket är den innersta hårdare delen av stammen och sådant virke kan hålla i flera hundra år. Lärk, ek och vissa utländska träslag som odlad teak står bra emot röta.

Impregnerat virke innehåller giftiga ämnen som arsenik, krom och koppar. Därför ska sådant virke bara användas då det behövs, dvs på ställen där virket utsätts för fukt eller riskerar att angripas av insekter. Impregnerat virke indelas i fyra klasser: M, A, AB och B. M- och A-klasserna innehåller kraftigast gift.

Genom att välja rätt konstruktion och läge som gör att träet inte blir utsatt för fukt kan man många gånger undvika impregnerat virke. Istället för impregnerat trä kan man måla eller olja in det obehandlade virket.

Ställ frågor när du handlar – handlaren ska alltid kunna få besked av leverantörerna av varorna om vad de innehåller.

Kemiska produkter som limmer och färger ska ha varningsmärkning på svenska om de är hälso- eller miljöfarliga och information om hur de ska hanteras.