VILL DU BIDRA TILL HÅLLBAR UTVECKLING OCH MEDVETEN KONSUMTION?

2 december, 2019

Medveten Konsumtion är en politiskt och religiöst oberoende förening
som syftar till att sprida kunskap om medvetna miljöval. Föreningen har
ett gott renommé, stor genomslagskraft i sociala medier och blir ofta
tillfrågad av press och media inom hållbara konsumtionsfrågor. Vill du
vara med och sprida ordet för en grönare och mer medveten värld och
även vara med och utveckla föreningen?

ENGAGERA DIG I VÅR STYRELSE!
Medveten Konsumtion söker nu engagerade styrelsemedlemmar och
suppleanter. Kandidat för ordförandeposten sökes också.
Som styrelsemedlem eller suppleant får du vara med i en relativt ung
förening med högt i tak och korta kommunikationsvägar. Du kommer att
vara delaktig i en gedigen styrelse med bra kontaktnät och med bakgrund
inom WWF, Greenpeace och Svanen. I föreningens nätverk ingår förutom
styrelsen även ett kansli och volontärer från hela Sverige.
Som ordförande leder du styrelsens arbete framåt och är som del i
presidiet arbetsgivare till föreningens kansli.

Medveten Konsumtion erbjuder föreläsningar och workshops för
konsumenter, skolor, företag och andra föreningar. I föreningens regi hittar
du det webbaserade verktyget Ekoguiden.se som tipsar om gröna
smultronställen. Medveten Konsumtion driver även kampanjen White
Monday, Återvinningsfesten i Hornstull, Sveriges största i sitt slag, samt
Stora Bokbytardagen. Föreningen befinner sig i en stark utvecklings- och
expansionsfas och du får vara med och påverka och forma framtidens
medvetna konsumenter.

FRAMTIDENS MEDVETNA KONSUMTION
Du som engagerar dig i vår styrelse får vara delaktig i spännande projekt,
en förening som ständigt växer och får ett givande ideellt uppdrag där du
får utrymme att engagera dig för konsumtions-, miljö- och
hållbarhetsfrågor. Du blir del i en förening med stort genomslag och stort
engagemang där det finns alla möjligheter att påverka och utveckla.

VAD INNEBÄR UPPDRAGET?

NÄR OCH VAR SKA UPPDRAGET GENOMFÖRAS:
Styrelsens möten sker i huvudsak i Stockholm men du kan vara boende i
andra delar av landet. Möten sker främst på kvällar och helger.

ÅTAGANDE:
Delta i styrelsens möten ca 5 gånger per år (4 styrelsemöten + 1 årsmöte)
samt föreningens andra aktiviteter så som träffar med volontärer och
kansli.

Att vara styrelseledamot innebär ett ansvar gentemot medlemmarna att
tillsammans med resten av styrelsen styra föreningen strategiskt mot
uppsatta mål och framtida utveckling. Du är delaktig i beslut om framtida
projekt och samarbeten, utveckling och genomförande av stadgar, samt
agerar rådgivande mot kansliet i deras arbete. Om du som ledamot sitter
på en kompetens som kan hjälpa kansliet i dess arbete och i förlängningen
föreningen att utvecklas så är det uppskattat att bistå med den kompetensen genom att ta del av ansökningar, bolla idéer inför nya och
befintliga projekt.

SPECIFIKA ÖNSKEMÅL ELLER INFORMATION:

STYRELSELEDAMÖTER
Du som söker får gärna ha en specialkompetens inom miljö- /
hållbarhetsområdet och det är meriterande med en utbildning som är till
gagn för en styrelse som leder och utvecklar en förening inom medveten
konsumtion. Det är även meriterande med föreningserfarenhet och ideellt
arbete generellt.

ORDFÖRANDE
Ordförande ska ha god kännedom om föreningens resurser, styrkor och
svagheter samt ska ha stor kunskap om de frågor föreningen Medveten
Konsumtion driver. Ordförande ska driva styrelsens arbete framåt och på det sättet stärka föreningens position i samhällsdebatten. Som ordförande får du en central roll att leda styrelsen och har huvudansvaret för styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete. Ordförandes roll är även att sammankalla och leda styrelsens möten, och ska se till att dagordningen följs, samt ge alla styrelseledamöter möjlighet att ta plats och tillföra mötet med sina synpunkter. Ordförande ska också se till att alla beslut som styrelsen fattar bli genomförda.

ANSÖKAN
För frågor, ansökan och intresseanmälan kontaktar du valberedningen:
Björn Jensen, Alexandra Törmänen och Louise Thorén på
mks.valberedning@gmail.com
I din ansökan ser vi gärna att du delar:
● Dina kontaktuppgifter; namn, telefon, e-post samt bostadsort
● CV
● Vilken post du är intresserad av
● Varför du är intresserad av uppdraget
● Vad du ser att du kan bidra med i styrelsearbetet
● Eventuella erfarenheter som kan ses som meriterande
● Hur du är som person eller något annat du vill dela

Vi har ett planerat nomineringsstopp den 31 januari 2020. Valberedningen
kommer att kalla aktuella kandidater till telefonintervjuer senast den 7
februari 2020. Intervjuerna sker preliminärt under perioden 10-23 februari.