VÄGTRAFIK

Vägtrafiken påverkar växthuseffekten genom stora koldioxidutsläpp och bidrar även med  förorenande partiklar som är hälsovådliga för människor. Bilar är även vårt vanligaste transportmedel och enligt många bedömare det transportslag där det personliga valet har störst betydelse.

Miljöbilar och utsläppsklasser för bilar

Den nya svenska miljöbilsdefinitionen som gäller från den 1 januari 2014 innebär en skärpning av utsläppskraven från max 120 g CO2/km till 95 g CO2/km, med vissa undantag. Tanken är att en miljöbil ska vara så energieffektiv och med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Euro-utsläppsklasser är något annat än miljöbil. Där ingår minskade utsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar men inte koldioxid CO2.

Vilken bil du väljer påverkar som sagt mycket. Tänk dock på att även produktionen av miljöbilar påverkar genom material- och energianvändning. Utsläppen från produktionen beräknas till drygt 25 % av utsläppen under bilens livscykel. Även produktionen av drivmedel till miljöbilarna påverkar.

Bussar

Bussar dras med samma problem som bilar när det gäller utsläpp men är att föredra då man är fler som ”delar” på utsläppen. Utsläppen blir alltså lägre per passagerare. Bussar tros dock i framtiden kunna bli ännu mer energieffektiva.

I vissa länder kan buss vara miljövänligare än tåg om tågets el kommer från kolkraftsverk. Läs här om utrikesresor.

Tips för medvetet bilåkande

Det självklara tipset för dig som vill minska ditt ekologiska fotavtryck är ju att strunta i att köpa bil eller att låta bilen stå. Om du ändå måste använda dig av bil, finns ett antal tips:

 • Samåk
 • Gå med i en bilpool.

 • Köp en miljöbil
 • Välj bort bilen om och när du kan. Ställ bilen om du ska åka en kort resa (2-5 km) och ta cykel, kollektivtrafiken eller gå. Bensinförbrukningen är 35 % högre de första 5 kilometerna då avgaserna i den kalla motorn är mer oförbrända och hälsovådligare.
 • Välj miljömärkta däck och undvik att tungmetaller läcker ut i miljön när däcken slits
 • Använd motorvärmare när det är 0 grader eller lägre i cirka en halvtimme innan du ska använda  bilen.

Hur en bil körs har stor påverkan, så kallad ”ecodriving” kan ge upp till 10-20 % lägre bränsleförbrukning:

 • Ha rätt lufttryck i däcken
 • Kör på hög växel
 • Håll hastighetsgränserna
 • Kör defensivt och undvik snabba inbromsningar
 • Ta bort takräcke och takbox när det inte behövs.
 • Undvik AC som ökar bränsleförbrukningen med 5 %

Organisationer som arbetar med frågan

Skjutsgruppen

Verktyg för att vi ska samåka mera. Besök och inspireras.

BESÖK SIDAN

Gröna bilister

Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Verkar för en miljöanpassad utveckling av biltrafiken genom att granska kommuner kring användandet av miljöbilar och gör en sammanställning av årets Miljöbästa bilar.

BESÖK SIDAN

Källor:

Transportstyrelsens hemsida

BESÖK SIDAN

Naturvårdsverkets hemsida

BESÖK SIDAN

Naturskyddsföreningens hemsida

BESÖK SIDAN

Artikel i Aftonbladet

”Miljövänliga tåget – värre än buss” Publicerad 2008-02-13

BESÖK SIDAN

Trafikverkets hemsida

BESÖK SIDAN

Kommentarer från Svante Lundquist, sakkunning i infrastruktur- och transportfrågor på svenska Naturskyddsföreningen