Vad väger din smartphone

Vad väger din smartphone?

SmartphoneAlla av oss sitter i läsande stund med en smartphone, läsplatta eller dylikt när vi läser det här inlägget. Visste du att din smartphone eller surfplatta väger 86 kilo i avfall? Galet va?! För pss konsumenter är det svårt att se hur mycket de produkter vi anväder faktiskt påverkar miljön i och med att vi sällan ser det avfall som produktionen bidrar till. 

 

Ohållbara metaller finns i din elektronik

Produktionen av smartphones, läsplattor, datorer etc, kräven en rad olika mineraler, metaller, plaster  och andra typer av material. Av de 118 Av de 118 grundämnen vi känner till i dag kan vi hitta drygt en fjärdedel i en modern mobiltelefon. I en smartphone hittar du bland annat koppar, guld, silver och titan. Skärmarna och batterierna hinnehåller bland annat olika typer av metaller. 

Utvinningen av materialen som används i produkterna är ofta kritisk och strider mot både miljömässiga och mäsnkliga rättigheter. Mer om det i nästkommande inlägg. 

 

Vad kan du göra?

Ny tekinik rapporterar om att det inns stora miljövinster med att producera färre och mer hållbara produkter, men också att vi bör använda de produkter vi redan har över en längre period. Låna, Laga och återanvänd!

 

Källor:
https://www.forskning.se/2020/02/11/mobilkopet-satter-spar-i-planeten/#
https://www.ikem.se/contentassets/c7416d1cc6a24b69af01d07ec4472069/2021_1_allkemi.pdf

 

 

Vad väger din smartphone är en del i vår serie Cirkulera Tekniken

Läs alla delarna och lär dig hur du kan cirkulera din teknik.

läs mer här