TURISTA HÅLLBART UTOMLANDS

Vi svenskar tar helst flyget när vi ska åka utomlands. Av svenskars utrikesresor står flyget för minst 87 % av koldioxidutsläppen. Sjöfarten och bilresor står för 6 % vardera. Om man dessutom räknar in övriga växthusgaser blir flygets klimatpåverkande andel större. Läs mer om flygets miljöpåverkan här.