Skolmaterial

Söker du efter material inom hållbarhet att använda i din undervisning? 

Vill du ha ett färdigt upplägg som uppfyller kursplanen?

Vi har materialet du söker! 

Vårt skolmaterial lämpar sig bäst för gymnasiet men även för sista årskursen i grundskolan.

UNDERVISNINGSMATERIAL I SKOLAN

Vi har ett gediget, interaktivt och inspirerande upplägg som du kan använda på olika sätt. Här följer några exempel:

  • Lektionsmaterial för fyra lektioner (kan spridas ut över hela läsåret, exempelvis två lektioner per termin)
  • Grupparbete där var grupp blir “expert” på sitt område
  • Självstudier för elever

Presentationsmaterial, källor, diskussionsfrågor, förslag på hemuppgifter och fördjupning är redan klara så det enda du behöver göra är att kontakta oss för att få ta del av materialet. Du kan även boka oss så kommer vi och gör jobbet åt er. 

 

Varje lektionsupplägg innehåller:

  • Faktatexter om det aktuella temat som behandlar miljö, klimat och rättvisa samt märkningar och inspiration till hur man kan konsumera mer hållbart
  • Förslag på praktiska övningar
  • Lärarhandledning om hur materialet ska användas
  • Fördjupningsmaterial

Stöd i läroplanen

Enligt Skolverket handlar hållbar utveckling i undervisningen om ”att få barn, ungdomar och vuxna att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav.” Enligt läroplanen ska man t ex i ämnet Naturkunskap ge eleverna förutsättningar att utveckla ”Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.”

I till exempel Naturkunskap på gymnasienivå står det att undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • ”Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.”

Utbildningsmaterialet från Medveten Konsumtion bistår lärare att uppfylla den delen av läroplanen och vi erbjuder detta mot ett ekonomiskt bidrag till vårt arbete. Det kommer även att frigöra tid från varje lärare då det kommer som ett undervisningspaket, färdigt att använda.

Kontakta oss

För att få mer information om det skolmaterial vi har att erbjuda, maila oss på info@medvetenkonsumtion.org.