Distansutbildning

Medveten Konsumtions distansbildning i samarbete med Studiefrämjandet ger dig som deltagare på ett flexibelt och interaktivt sätt ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö, klimat och de som lever och arbetar där våra varor tillverkas.

DISTANSKURS I KONSUMTION, MILJÖ OCH KLIMAT

Under fyra spännande delkurser om sammanlagt 8 veckor får du både fakta om hur vår konsumtion påverkan klimatet, miljön och de som arbetar inom produktionen, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur du kan konsumera mer medvetet!

Upplägget är interaktivt med korta videor, länkar där du kan hitta mer information och diskussionsfrågor knutna till varje delkurs.

Varje delkurs tar upp ett specifikt tema inklusive dess miljöproblematik, men inspirerar också till eftertanke och vill skapa inspiration till förändring i din vardag.

Kursen ges helt på distans och varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp på läroplattformen Learnify som också fungerar som diskussionsforum. Efter genomgången godkänd kurs erhålls intyg.

(Kursen hette tidigare “Konsumtion, Miljö & Etisk Handel”).

Kursplan Vår 2019

Kursen pågår under 8 veckor och innefattar 4 delkurser:

  • Vecka 12 och 13: Introduktion och det ekologiska fotavtrycket
  • Vecka 14 och 15: Kläder
  • Vecka 16 och 17: Elektronik
  • Vecka 18 och 19: Mat

Kursstart: 16 mars

Kursavslut: 10 maj

Tidsåtgång

Det finns mycket fördjupningsmaterial och rapporter samlade i varje delkurs så det är svårt att uppskatta hur mycket tid du behöver lägga ner, men förbered dig på minst 4 timmar per delkurs för att hinna med det grundläggande samt de obligatoriska diskussionsfrågorna. 

Upplägg

Upplägget är som följer; under de 4 delkurserna medföljer ett antal obligatoriska fördjupande diskussionsfrågor som du som deltagare förväntas svara på, löpande. Utöver det ska du även kommentera på minst 2 av dina kurskamraters svar, i syfte att skapa diskussion. Detta ska slutföras senast sista kursdagen, 10 maj, och är vad som är obligatoriskt för att erhålla ett intyg från kursen.

Det blir alltså inga tentor eller formella inlämningsuppgifter, då vi vill främja diskussion och reflektion framför resultat och “betyg”.

Vi publicerar en länk till varje ny delkurs varannan måndag, och sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. 

Du behöver tillgång till en dator med internet, inget mer behövs. 

Kursansvarig är Jonna Elofsson Bjesse 

Anmälan

Anmälan

Anmälningsavgiften är 279 kronor.

Din anmälan är bekräftad när vi mottagit anmälningsavgiften.

För kommande kurstillfällen håll utkik här för att hålla dig uppdaterad, eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att bli medlem (kostnadsfritt!). 

Nästa tillfälle kommer till hösten 2020.

Har du frågor kring anmälan, upplägget eller något annat om kursen, mejla till kursansvarig: jonna.elofsson.bjesse@medvetenkonsumtion.org

Fördjupningskurs "Matens Dimensioner"

Medveten Konsumtion har under 12 terminer tillsammans med Studiefrämjandet erbjudit kursen ”Konsumtion, Miljö och Klimat” (tidigare “Konsumtion, Miljö & Etisk Handel”). Det stora deltagandet och intresset för kursen har gjort att vi har valt att tillföra ytterligare ett tillfälle som går ut på att fördjupa sig i temat “mat” två gånger per år.

Fördjupningskursen löper under tre veckor och består av ett fortsättningstillfälle på tema ”Matens Dimensioner”. Första veckan består av inläsning av föreläsningsmaterialet, andra veckan att utföra den skriftliga uppgiften och den tredje veckan av att läsa och diskutera varandras texter i forumet. Under hela kursens gång kan ni diskutera med varandra och ställa frågor till kurshandledaren.

Fördjupningskursen drar igång vecka 20, direkt efter att grundutbildningen slutat för våren! Den pågår under tre veckor (20-22, 11-31 maj 2020 och består av sju teman inom ramen för Matens Dimensioner:

• Maten och klimatet
• Räkna med miljö
• Matsvinn
• Miljö och etik
• Biologisk mångfald
• Ekologiskt är logiskt
• Kemikalier på tallriken

 
 
OBS! All aktivitet sker på distans.
 

Anmälningsavgiften är 279 kronor. Har du läst grundkursen får du 20% rabatt.

Anmälan till vårens kurs öppnar inom kort. Nästa tillfälle kommer till hösten 2020.

Din anmälan är bekräftad när vi mottagit anmälningsavgiften.

 

Skräddarsydd distansutbildning för ditt företag, organisation eller skola?

Vill ditt företag gå vår distansutbildning som internutbildning i hållbarhet? Vi kan skräddarsy innehållet efter era behov och önskemål. Ni kan även välja fördjupningskursen “Matens Dimensioner”.

Vi har tidigare utbildat bland annat Coop och återkommande kursen “Recycle Design” vid Eskilstuna Folkhögskola.

Intresseanmälan/förfrågan

 

Sidan Uppdaterad: 2019