Distansutbildning

Medveten Konsumtions distansbildning i samarbete med Studiefrämjandet ger dig som deltagare på ett flexibelt och interaktivt sätt ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö, klimat och de som lever och arbetar där våra varor tillverkas.

DISTANSKURS I KONSUMTION, MILJÖ OCH ETISK HANDEL

Under fyra spännande kurstillfällen om sammanlagt åtta veckor får du både fakta, inspiration och handfasta tips på hur du kan konsumera mer medvetet! Upplägget är interaktivt med korta videor, länkar där du kan hitta mer information och diskussionsfrågor knutna till varje kurstillfälle.

Varje tillfälle tar upp ett specifikt tema och dess problematik men inspirerar också till eftertanke och vill vara en inspiration till förändring. Kursen ges helt på distans och varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp på läroplattformen Learnify som också fungerar som diskussionsforum. Efter genomgången kurs erhålls intyg.

Kursplan HÖSTEN 2018

Vi kommer beröra följande teman:

v. 39-40 Intro
v. 41-42 Elektronik
v. 43-44 Kläder
v. 45-46 Mat

 

Det finns mycket fördjupningsmaterial och rapporter samlade i varje delkurs så det är svårt att uppskatta hur mycket tid du behöver lägga ner, men förbered dig på ca 4 timmar per delkurs. 

Vi publicerar en länk till varje delkurs varannan måndag, och sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. Du kan även välja att göra alla fyra delkurser i ett svep när alla delkurserna är upplagda. 

Du behöver tillgång till en dator med internet, inget mer behövs. 

Anmälan

Nu har anmälan stängt för höstens kurs – nästa tillfälle är våren 2019 så håll utkik efter det!

 

 

Fördjupningskurs i Matens Dimensioner

För dig som gått vår grundutbildning i Miljö, konsumtion och etisk handel arrangeras även en fördjupningskurs på temat: Matens dimensioner. 

 

Fördjupningskursen pågår under tre veckor mellan v 47-49och  består av en fördjupande presentation innehållande sju teman inom ramen för matens dimensioner:
• Maten och klimatet
• Räkna med miljö
• Matsvinn
• Miljö och etik
• Biologisk mångfald
• Ekologiskt är logiskt
• Kemikalier på tallriken

 

Anmälan har stängt för höstens kurs – nästa tillfälle är våren 2019 så håll utkik efter det!