FÖRDJUPA DIG!

Dagens samhälle är byggt på tillväxt. Det ekonomiska systemet fungerar bara om vi fortsätter konsumera. Men det är skillnad på konsumtion och konsumtion. Det spelar stor roll om du handlar någonting med eftertanke eller ingen tanke. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) under samlingsnamnet Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030 verkar för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt anständiga arbetsvillkor för alla. Vill du lära dig mer om hur du kan konsumera medvetet?  Vi har svaren!

Hur kan du, din arbetsplats eller familj påverka en hel industri till ett bättre samhälle?

Inspiration utan pekpinnar. Det är så vi jobbar. Hållbart mode, hur gör man egentligen? Var kan man få tag på giftfria leksaker? Vi har flertalet olika föreläsningar och utbildningar att välja mellan, men vi är också flexibla och skräddarsyr våra utbildningar efter dina önskemål. 

Konsumentmakt. Det har vi alla och det är vår utgångspunkt. Vi ger dig konkreta råd och tips samtidigt som vi inspirerar dig till att göra mer aktiva val. Tillsammans kan vi förändra världen. 

Vi strävar efter reflektion, snarare än perfektion. Vi håller ofta föreläsningar och workshops om hållbar konsumtion, barn & kemikalier, hållbart mode, hållbart resande och mat, elektronik och teknik. Det finns många olika varianter, så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig. Våra föreläsare är experter inom sitt område och kunniga, karismatiska och erfarna inom de flesta områden som rör hållbarhet. 

VILL DU ATT FLER SKA LÄRA SIG MER OM MEDVETEN KONSUMTION?

Det kan handla om en 1-timmes föreläsning, en dagsutbildnig, en längre workshop, en distansutbildning eller ett skolmaterial som kan användas av lärare i sin undervisning (vi har ett jättebra skolmaterial att erbjuda!). Dessutom erbjuder vi en helheltslösning till kommuner, föreningar och större företag – idéburet offentligt partnerskap.

Läs mer om våra olika utbildningar under rubrikerna till vänster och välkommen att kontakta oss för mer information! 

Läs mer om Agenda 2030

BESÖK SIDAN