WEBINAR: Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi och konsumtion – vad är det och vad händer inom området?

Ordförande, Generalsekreterare och Kommunikationsansvarig hos föreningen Medveten Konsumtion pratar i detta webinar om cirkulär ekonomi och konsumtion, trendspaningar och ger inspiration om vad som händer inom området i Norden just nu. Under föreläsningen på 30 minuter kommer du att få en överblick inom området och tips på företag som börjat ställa om. Vi utlovar verktyg & inspiration, inte pekpinnar & dåligt samvete!

Cirkulär Ekonomi- inspiration & trendspaning

Inspelat webinar om cirkulär ekonomi, 30 minuter

Medverkande:

  • Alexandra Davidsson, en av Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste 2021
  • Tony Christensen, Årets Miljöinfluencer 2019
  • Jonna Elofsson Bjesse, Hållbarhetstalang 2020
Trailer

 

Pris

75 kr med 48 h tillgång från köp.

Medveten Konsumtion är en allmännyttig ideell förening som innehar A-skatt och fakturerar därför utan moms.

ANMÄLAN

 

Anmälan är bindande. För mer information kring avanmälan läs våra allmänna villkor.

För kommande kurstillfällen håll utkik här för att hålla dig uppdaterad. Du kan även bli medlem eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Fördjupning: The circularity gap report

PACE, 2021

Vår nuvarande ekonomi är endast 8,6% cirkulär. Vilket lämnar ett stort ”circularity gap”. För att stänga detta gap finns ett behov av att bli ytterligare 8,4% cirkulära innan 2032 för att hålla oss under 2-gradersmålet, vilket innebär en ungefärlig dubblering från dagens siffra. Dock visar trenden tyvärr på en minskad cirkuläritet. Cirkulär ekonomi har möjligheten att minska utsläpp av växthusgaser med 39% och minska användandet av nya resurser med 28%.

Trots att framtagna “climate pledges” (Parisavtalet) följs till stor del så beräknas vi nå 3.2 graders gränsen inom detta århundradet vilket visar på att Parisavtalet inte är tillräckligt för att hålla oss under 2-gradersmålet. Klimatmötet 2020 ställdes in pga pandemin och flyttades till november 2021. Vilket gör att detta år och 2022 är avgörande för klimataktion. Deras analys visar att 70% av utsläppen är kopplade till materialanvändning och hur man hanterar materialen. Vilket visar på vikten av strategier för cirkulära ekonomistrategier. Rapporten syftar till att hitta var emission-materials hot-spots finns i ekonomin.

Läs mer sammanfattade forskningsrapporter här.