Earth Overshoot Day inträffar i år den 22 augusti – senare än förra året. Ska vi då se det här som att vi blivit bättre på att hushålla med jordens resurser? Nja, eftersom anledningen direkt kan kopplas till coronapandemins konsekvenser kan vi snarare se det som en hoppfull insikt i hur snabbt det faktiskt går att ställa om. Vad händer när vi slutar konsumera saker vi faktiskt kanske inte behöver?

Den internationella organisationen GLOBAL FOOTPRINT NETWORK beräknar årligen dagen då vår “budget” av jordens förnybara resurser tar slut – Overshoot Day. Den här dagen sker tidigare och tidigare för varje år, vilket betyder att vi använder mer och mer av jordens naturresurser. Just nu konsumerar världens befolkning som om vi hade 1,7 jordklot. Vi använder 70% mer naturresurser än vad jorden klarar av att återskapa under ett år.

Men nu har det alltså för första gången skett ett trendbrott där årets Overshoot Day i år istället skjuts fram en hel månad. Coronapandemins utbrott med tillhörande restriktioner har lett till att mänsklighetens ekologiska fotavtryck för år 2020 krympt. Det här demonstrerar tydligare än någonsin att det går att ändra vår konsumtions resursförbrukning på bara några månader. Dock är det så klart inte eftersträvansvärt att dessa förändringar följer först efter en pandemikris.

Samtidigt så har Sveriges regering antagit en NATIONELL STRATEGI för cirkulär ekonomi. Och just cirkulär konsumtion kan hjälpa till att flytta fram datumet för Overshoot Day ännu mer, samtidigt som vi bidrar till ekonomisk tillväxt. CIRCULARITY GAP REPORT visar att världen hittills bara är 8,6% cirkulär, så det finns stor potential.

Vi kan som konsumenter på flera sätt se till att flytta fram denna dag genom våra konsumtionsbeslut och medvetna val. Men också genom att gå över mot att bli cirkulenter – framtidens hållbara konsumenter. Om vi lyckas flytta fram Overshoot Day med några dagar per år kan vi fortfarande nå målen i Parisavtalet till år 2050. Så låt oss hjälpas åt att bryta trenden även kommande år.

3 saker du själv kan göra för att #MoveTheDate:

1 Bli en #Cirkulent

Vi tycker att ordet “konsument” är passé. Därför har vi LANSERAT det nya ordet “cirkulent”- framtidens konsument. Det räcker inte längre att vara hållbara konsumenter, vi måste bli cirkulenter! Så här blir du en cirkulent:

 • Dela med dig
  Hjälps vi åt att göra våra prylar tillgängliga för andra, antingen genom försäljning eller genom uthyrning och utlåning, så ger vi våra medmänniskor bra alternativ till att köpa nytt. Så rensa ut hemma och ge dina prylar en andra chans. Utgå från behovet! Behöver du en borrmaskin, eller behöver du ett hål borrat?
 • Ta hand om dina prylar
  För att våra prylar ska hålla länge krävs det att vi tar hand om dem. En pryl som har en lång livslängd kan fylla många människors behov och minskar behovet av att producera nya prylar. Du äger inte en pryl – du tar hand om den åt nästa användare.
 • Reparera mera
  Laga dina saker istället för att slänga och köpa nytt. Regeringen har minskat momsen på reparationer, så det är nu billigare att reparera sina saker.
 • Köp inte nytt – återbruka
  Överväg alternativ till att köpa nytt när du behöver något. Har någon vän det jag behöver, finns det att hyra någonstans eller kan jag köpa det begagnat? Det finns flera företag som jobbar med att upcycla och göra återbrukade prylar av material som annars skulle slängts.

Psst! missa inte vår alldeles nya distansutbildning “SÅ BLIR DU EN CIRKULENT” som startar i September!

2 Delta i årets White Monday

23 november smäller det! WHITE MONDAY är det globala cirkulära alternativet till Black Friday. Ut med slit- och släng, konsumtionshets och köphysteri, och in med den cirkulära konsumtionen. Låna, byta, hyra, laga, dela, återbruka. Hur deltar du? Genom att stötta de företag som valt bort Black Friday, och istället väljer att gå ut med cirkulära erbjudanden på White Monday. Det kan innebära återbrukat, återvunnet, second hand, delnings- och hyrtjänster, reparationer. Allt som inte är nyproducerat. Hakar du på?

Investera dina pengar hållbart

Miljö- och klimatpåverkan från ditt sparande och dina investeringar kan vara större än för resten av din samlade konsumtion, även när man räknar med t.ex. boende och resor. Var hushållen placerar sina pengar gör stor skillnad. Hushållen står för omkring 40% av Europas samlade finansiella tillgångar. Eftersom hushållens pengar utgör en stor del av den finansiella marknaden har vi tillsammans stor konsumentkraft. Du kan snabba på omställningen genom att placera dina pengar med eftertanke. Välj försäkrings- och elbolag som har märkningen “Bra Miljöval”. Ta reda på hur du kan placera dina pensionspengar grönt. Ställ frågor till din bank om var de placerar dina pengar. Fler tips hittar du på vår HEMSIDA

STÖD OSS