TRANSPORTER

Transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen och transporter av människor och gods påverkar därför i hög grad miljön. Inrikes transporter svarar för nästan 1/3 av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.