FÖRDJUPNING SOJABÖNAN

 • Ungefär tre fjärdedelar av sojan som odlas i världen används som foder till djur. I Sverige används soja framförallt som foder till mjölkkor, men också till grisar och kycklingar.
 • Sojabönan är en baljväxt som är rik på protein och därför en bra gröda för tillväxt men också ett bra komplement för kött om man är vegetarian eller vegan. De största sojaproducenterna i världen är USA, Brasilien och Argentina.
 • Sojan som importeras till Sverige kommer bland annat från Sydamerika där 1,2 miljoner hektar skog i Amazonasområdet avverkas för odling av soja varje år och sojaodlingarna breder ut sig på det ekologiskt viktiga savannlandskapet cerrado. Odlingen får konsekvenser för klimatet eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas och savannen uppodlas.
 • Stora mängder konstgödsel, som är mycket energikrävande att tillverka, används även i odlingen, vilket också förorenar vattendrag.
BEKÄMPNINGSMEDEL OCH GMO
 • Stora mängder kemiska bekämpningsmedel sprutas över fälten med hjälp av flygplan och riskerar att skada både människor, djur och natur.
 • Övergången till genmodifierade (GMO) sojaplantor har lett till en större användning av bekämpningsmedel. De svenska importörerna av soja säger nej till GMO och importerar inte genmodifierad soja.
 • Arbetsvillkoren på sojaplantagen är ofta undermåliga, med låga löner och förhållanden som liknar slavarbete.
 • Arbetarna utsätts också för stora risker när de hanterar bekämpningsmedel och antalet cancerfall ökar ständigt i områdena där soja odlas.
 • I ekologisk kött- och mjölkproduktion får inte GMO-grödor användas i fodret, så välj ekologiskt kött och mejeriprodukter om du vill vara säker på att de är GMO-fria.
SOJABASERADE KÖTTSUBSTITUT
 • När man köper vegetariska alternativ baserade på soja, som sojamjölk, biffar eller korvar, bör man kontrollera råvarornas ursprung och att de är GMO-fria.
 • Företagen som tar fram dessa produkterna är ofta medvetna om sojans påverkan på miljön och därför är sojan som finns i de vegetariska produkterna på marknaden nästan alltid kontrollerade av leverantören så att bönan inte är odlad på skövlad regnskogsmark, och inte GMO-modifierad.
 • Det finns även flera exempel på ekologisk soja i våra livsmedelsprodukter, t.ex. i ekologisk sojadryck, som garanterat kommer från hållbara odlingar, oftast i Europa.
KÄLLOR

SOJA SOM FODER OCH LIVSMEDEL I SVERIGE Konsekvenser lokalt och globalt (2010). En rapport från Naturskyddsföreningen om användning av soja i Sverige och sojans klimat- och miljökonsekvenser.

MER KÖTT OCH SOJA – MINDRE REGNSKOG En rapport om svensk import från Brasilien (2010). En rapport från Swedwatch som granskar den svenska importen av soja från Brasilien. Läs en sammanfattning HÄR

THE GROWTH OF SOY En rapport av WWF om sojans utbredning (2014)

 

Sidan uppdaterades 2021