SKÄNKES.SE

Skänkes.se är Facebook-appen där besökare både kan fynda secondhand till sig själva och annonsera bort saker de tröttnat på.

MINSKA AVFALLET GENOM SOCIALA MEDIER!

Alldeles gratis. Verktyget är framtaget för att göra det lättare att återanvända saker istället för att slänga eller välja nyproducerat.

MÅLEN MED SKÄNKES.SE:

  1. Erbjuda konsumenter ett interaktivt verktyg som motiverar dem att oftare välja secondhand framför nyproducerade varor
  2. Främja EU´s modell för avfallshantering; Avfallshierarkin, enligt vilken förebyggande av avfall och återanvändning ska prioriteras framför till exempel material- och energiåtervinning.

parkett

40 kvadratmeter parkettgolv av hög kvalitet hittar ny ägare via Skänkes.se

VILL DU VETA MER OM VÅRT ARBETE MED SKÄNKES.SE?

Kontakta oss på: info@medvetenkonsumtion.org

Skänkes.se är utvecklad av Jacob Tallberg och drivs sedan 2009 i samarbete med Medveten Konsumtion.