TURISTA HÅLLBART UTOMLANDS

Vi svenskar tar helst flyget när vi ska åka utomlands. Av svenskars utrikesresor står flyget för minst 87 % av koldioxidutsläppen. Sjöfarten och bilresor står för 6 % vardera. Om man dessutom räknar in övriga växthusgaser blir flygets klimatpåverkande andel större. Läs mer om flygets miljöpåverkan här.

De kommande 20 åren spår FN:s världsturistorganisation, UNWTO, att antalet internationella semesterresor nästan kommer att fördubblas globalt sett, vilket innebär kraftigt ökade klimatutsläpp. Som miljövänlig turist kan du ta tåget istället för flyget när du reser inom Europa. För mer långväga resor, t ex till Asien, finns inga bra alternativ utan här handlar det om att åka mer sällan och stanna borta längre istället. En flygresa till Thailand, tur och retur, släpper ut 2-3 ton koldioxid per person, vilket är över vad forskarna anser är dubbelt så mycket som det totala årsutsläppet av växthusgaser per person bör vara.

Rese- och turistsektorn är en av världens största branscher ekonomiskt, motsvarande 9 % av världens BNP. Det beräknas att 260 miljoner människor direkt eller indirekt får sin försörjning från turismen. Tyvärr förekommer på vissa håll barnarbete, sexuella trakasserier och skadlig arbetsmiljö. Det är därför av stor vikt att du som turist tar reda på hur förhållandena är där du turistar och gör aktiva val.

Tips för en medveten utlandsresa

Före resan

 • Välj tåg eller buss inom Europa. Du kan läsa mer om tåg här
 • Funderar du på att ta båten för att du hört om flygets klimatpåvekan? Det är inte säkert att det blir en miljövinst. Färjor kräver mycket bränsle vilket leder till höga utsläpp av växthusgaser. Snabbfärjor är sämre än långsammare färjor. Utöver växthusgaserna har färjorna andra negativa effekter på miljön.
 • Om du ska flyga, välj ett flygbolag som har kollektivavtal och som garanterar bra arbetsvillkor. Charterflyg är bättre än reguljärflyg då det oftast är högre beläggning och mindre mellanlandningar.
 • Fundera på om du inte kan göra en enda långresa istället för flera korta.
 • Välj ett boende med ett genomtänkt miljöarbete eller miljömärkning. Ta reda på vilka arbetsförhållanden som finns där du bor på.
 • Var kritisk till och ta reda på fakta när researrangörer lockar med ”ekoturism” och unika naturupplevelser. Ibland är denna typ av turism inte bra för djur och natur, speciellt om den blir för storskalig. Seriös ekoturism kan å andra sidan leda till att skydda unik natur och kultur när det går att tjäna pengar på att värna om det.

Väl på plats

 • Köp lokalproducerad mat och dryck, samt frukt och grönsaker anpassade efter odlingssäsong.
 • Kan man ej dricka kranvattnet på resmålet, köp större flaskor.
 • Sopsortera om möjligt.
 • Ät på lokalägda restauranger och bo på lokalägda hotell. Undvik all inclusive eftersom de oftast ägs av utländska ägare och lite av inkomsterna går till landet.
 • Ta dig runt med kollektivtrafiken. Gå och cykla. Undvik inrikesflyg.
 • Tänk på att det i vissa länder är vattenbrist. Slösa inte på vattnet, ta korta duschar.
 • Köp inte koraller, elfenben, fågelägg eller annat som kan tänkas vara en produkt från tjuvjakt eller liknande.
 • Undvik att köpa utflykter som innebär utnyttjande av djur som till exempel elefantridning, då djuren oftast behandlas väldigt illa. 

 

Organisationer som arbetar med frågan:

Schyst resande

Ett nätverk bestående av Ecpat Sverige, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans unga och Unionen. De publicerar rapporter och arrangerar utbildningar kring hur vi kan resa mer hållbart i hänseende till bra arbetsvillkor, livskvalité och att stärka den lokala ekonomin. Deras mål är att resmålet inte ska drabbas negativt av turismen.

BESÖK SIDAN

Boktips

Välkommen till paradiset av Jennie Dieberman (2008)
Ett reportage om turistindustrins baksidor ur arbetsrättsligt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Källor:

Konsumtionens klimatpåverkan, rapport 5903 från Naturvårdsverket. Hämtad från

BESÖK SIDAN

Schyst resandes hemsida

BESÖK SIDAN

Naturvårdsverkets hemsida

BESÖK SIDAN

Artikel i Aftonbladet

”Miljövänliga tåget – värre än buss” Publicerad 2008-02-13

BESÖK SIDAN